IV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 1,4-5.17-19 – Powołanie proroka
1 Kor 12,31-13,13 – Hymn o miłości
Łk 4,21-30 – Jezus odrzucony w Nazarecie

Ten, kto jest powołany do bycia prorokiem, czyli do głoszenia słowa Bożego, zostaje wybrany spośród społeczności ludu wierzącego i przeznaczony na wyłączną własność Boga. Nierzadko jest to trudna misja, gdyż prorok napotyka opór i sprzeciw słuchających go ludzi.  Doświadczył tego Jeremiasz, żyjący na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, o którym usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu. Chrystus też został odrzucony przez mieszkańców Nazaretu. Nie okazał jednak negatywnych emocji − złości czy oburzenia. Święty Paweł w wyśpiewanym dziś hymnie podkreśli, że fundamentalną cechą każdego proroka jest miłość.

Uczmy się i my takiej właśnie postawy, słuchając z uwagą dzisiejszych czytań.