IV Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Joz 5.9a.10-12 Naród Wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej
2 Kor 5,17-21 Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie
Łk 15,1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym

Księga Jozuego, której fragment dziś usłyszymy, mówi o wierności Pana Boga. Choć nie ma w tym passusie ani słowa określającego ten przymiot Boga, to jednak można wysnuć  taki wniosek na podstawie opisanego wydarzenia. Skoro Izrael spożywał Paschę, to było to wypełnienie obietnicy Pana Boga o wprowadzeniu tego narodu do Ziemi Obiecanej. Wierność Boga jest nieodłącznie związana z Jego miłosierdziem, które – jak powie Święty Paweł – objawiło się w Jezusie Chrystusie. Miłosierdzie Boga jest też ukazane w przypowieści, którą przywołuje dzisiejsza Ewangelia. Oczekiwanie ojca, jego wyjście naprzeciw powracającego marnotrawnego syna symbolizuje nam miłosierną miłość Boga wobec każdego grzesznika.

Bądźmy wiernymi słuchaczami słowa Bożego, które pomaga nam odwrócić się od grzechu.