IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza
– komentarz do czytań

Dz 13,14.43-52 – Apostołowie zwracają się do pogan
Ap 7,9.14b-17 – Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia
J 10,27-30 – Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Mieszkańcy Izraela za czasów Jezusa trudnili się hodowlą owiec. Stada dawały utrzymanie  i  zapewniały  wyżywienie  rodzinom.  Stąd   do   owiec  odnoszono   się  wręcz z pietyzmem. To codzienne doświadczenie wykorzystał również Pan Jezus, który porównuje siebie do Dobrego Pasterza. Zapewnia, że nie tylko potrafi ochronić swoje owce, ale   jest   w   stanie   dać  im  życie  wieczne.   Prawdę   tę   potwierdza   Apokalipsa,  która w  dzisiejszym  fragmencie  ukaże  nam  profetyczną  wizję  nieba.

Dajmy się poprowadzić przez słowo Boże i nie miejmy zatwardziałych serc jak Żydzi, o których usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu.