Intencje


17-24.11.2019 XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11.2019

  7.00 – Za ++ Hildegardę, męża Józefa i syna Tadeusza  

  9.00 – SUMA: Do Bożej Opatrzność z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże

                 błogosławieństwo dla Barbary Draga z okazji 70 rocznicy urodzin (Te-Deum)                                                                                                                                                                             

 10.30 – Za + Waldemara Pysznego – Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Radosnej 

 16.00 – Nieszpory Niedzielne

 16.30 – Za ++ Teodora i Helenę w rocznicę śmierci i wspomnienie urodzin

 16.30 – Ku czci Św. Tarsycjusza w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Opiekuna                           

                  i rodziców wszystkich ministrantów

 

PONIEDZIAŁEK – 18.11.2019, Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz

   8.00 – Za + Leszka we wspomnienie urodzin

 18.00 – Za + Adama Woźniak

 18.00 – Za + Aleksandrę Seredin – Msza św. ofiarowana od sąsiadów

 

WTOREK – 19.11.2019

   8.00 – Za ++ Pawła Śmiałka i wnuka Łukasza

 18.00 – Za ++ Małgorzatę i Karola Krabes

 

ŚRODA – 20.11.2019, Wsp. Św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

   8.00 – Za ++ rodziców Helenę i Wincentego Slany, siostrę Brunonę i ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące

 18.00 – Za ++ Franciszka Sznapka w rocznicę śmierci, żonę Krystynę i synów: Andrzeja i Jana

 

CZWARTEK – 21.11.2019, Wsp. Ofiarowania NMP

                 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

   8.00 – Za ++ rodziców, męża Jana, brata Henryka, zmarłych z pokrewieństwa

 16.30 – Za + Longina Rojek w II rocznicę śmierci

 16.30 – Ku czci Św. Cecylii w intencji chóru „Dzwon”, naszych organistów, psałterzystów i scholki dziecięcej

       

 PIĄTEK – 22.11.2019, Wsp. Św. Cecylii, dz. i męcz.

   8.00 – Za + Wiktorię i Wiktora, synów Jana i Franciszka, synową Anielę i zięcia Józefa

   8.00 – Łucjana Gizdoń, rodziców Marię i Jana, zmarłą siostrę Gertrudę

 18.00 – Za + Bernarda Góralczyka – Msza św. ofiarowana od koleżanek i kolegów z rocznika 1940

 

SOBOTA – 23.11.2019

   8.00 – Za ++ Magdalenę i Eryka Piecha

   8.00 – Za + Piotra Tebinka w 30 dzień po śmierci

                 NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

 18.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji urodzin

 

NIEDZIELA – 24.11.2019 -  UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

  7.00 – Za + męża i ojca Bernarda Kubica, zmarłych rodziców i teściów

  9.00 – SUMA: Ku czci św. Katarzyny w intencji kolejarzy, emerytów, rencistów i ich rodzin                                                                                                                                                                        

 10.30 – Do Boże Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo

                 dla małżonków Danuty i Ryszarda w kolejną rocznicę sakramentu małżeństwa oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

 16.00 – Nieszpory Niedzielne

 16.30 – Za + Witolda Malina, zmarłych rodziców i teściów


10-17.11.2019 XXXII Niedziela Zwykła

XXXII  NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.11.2019

  7.00 –  Za ++ rodziców Jana i Józefę Lipiec, pokrewieństwo z obu stron, męża Jana, brata Stanisława

  9.00 – SUMA: Dziękczynno-błagalna w pewnej intencji                                                                                                                                                                            

 10.30 – Za + Stefana Tobiasz we wspomnienie urodzin

 12.00 – W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. , rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych.  

                  CHRZTY: Zuzanna Bańczyk, Łucja Joanna Bogdanowicz, Laura Orzechowska, Piotr Zawadzki

                  ROCZKI: Wiktor Rojewski

 12.00 – W intencji Igi Bogdanowicz z okazji urodzin

 16.00 – Nieszpory Niedzielne

 16.30 – Za + Józefa Griman w 6 rocznicę śmierci

 

PONIEDZIAŁEK – 11.11.2019 – Wsp. Św. Marcina z Toures, bpa - Święto Niepodległości

   8.00 – Za + Jana Dragosza

 10.00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny

 18.00 – Za + Waldemara Pyszny – Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Radosnej

 

WTOREK – 12.11.2019 – Wsp. Św. Jozafata, bpa i męcz.

   8.00 – Za ++ męża, rodziców i teściów

 18.00 – Dziękczynno - błagalna w intencji Pawła z okazji urodzin

 

ŚRODA – 13.11.2019 - Wsp. Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, pierwszych Męcz. Polski

   8.00 – Za ++ Franciszkę Sawicki, męża Pawła, + córkę Krystynę

 18.00 – Do MB Nieustającej pomocy  z podziękowaniem za otrzymane łaski, dziękczynno-błagalna

                 w intencji Pelagii i Rafała oraz dzieci

        

CZWARTEK – 14.11.2019

                  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

   8.00 – Za + Antoniego w rocznicę śmierci

 16.30 – Za + Cecylię w rocznicę śmierci

       

 PIĄTEK – 15.11.2019

   8.00 – Za + Annę Dragosz

 18.00 – Za ++ Lidię Greń, Henryka Kurcok, Grażynę Włodarczyk – Msza Św. ofiarowana od współpracowników

 

SOBOTA – 16.11.2019

  8.00 – Za ++ teściów Helenę i Henryka oraz ich syna Rudolfa

                 NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

 18.00 – Za ++ Franciszka i Elfrydę Grzegorczyk, Annę i Ludwika Wróbel, córkę Gabryjelę i zięcia Jana

 

XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11.2019

  7.00 – Za ++ Hildegardę, męża Józefa i syna Tadeusza  

  9.00 – SUMA: Do Bożej Opatrzność z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
                 i Boże błogosławieństwo dla Barbary Draga z okazji 70 rocznicy urodzin (Te-Deum)  
 10.30 – Za + Waldemara Pysznego – Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Radosnej

 16.00 – Nieszpory Niedzielne

 16.30 – Za ++ Teodora i Helenę

 16.30 – Ku czci Św. Tarsycjusza w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Opiekuna i rodziców wszystkich ministrantów


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.