09-12-2018II Niedziela Adwentu
07:00
Za + Bernarda Cudok od sąsiadów ze Starej Szklarni
09:00
Suma – Ku czci św. Ambrożego w int. Pszczelarzy Koła Orzesze i za ++ pszczelarzy
10:30
Z okazji chrztów i „Rocznych” dzieci: Adama Honisz, Jakuba Leks, Szymona Wojtaszek, ich rodziców i chrzestnych
16:30
Dz. bł. w intencji Alberta Kadłubek z okazji 18 urodzin
10-12-2018Poniedziałek
06:45
Roraty – Za ++ Hermana i Gertrudę Szołtysek
18:00
Za + Jerzego Jasiak w 30 dzień po śmierci
11-12-2018Wtorek
06:45
Roraty – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00
Za + Zbigniewa Rożek zamówiona od sąsiadów
12-12-2018Środa - Wspomnienie NMP z Guadalupe
06:45
Roraty – Za ++ rodziców Antoninę i Michała oraz za ++ z pokrewieństwa
18:00
Za ++ Wiktora i Klarę Erm i ich rodziców
13-12-2018Czwartek - Wspomnienie Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
07:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
08:00
Za + Małgorzatę Oleś we wspomnienie urodzin
16:30
Szkolna – roraty – Za ++ Elżbietę Jarczyk w rocznicę śmierci i męża Pawła
14-12-2018Piątek - Wspomnienie Św. Jana od Krzyża, prezbitera i dK
Wieczna Adoracja
08:00
Roraty dla dorosłych:
1. Dz. bł. w intencji Parafian w rocznicę poświęcenia naszego kościoła
2. Za ++ Bertę i Antoniego Kosak oraz zięcia Łucjana
17:30
Zakończenie adoracji
18:00
Za Parafian
15-12-2018Sobota
08:00
Roraty dla młodzieży – Dz. bł. w intencji Barbary Badura i Jadwigi Surmacz z okazji urodzin
18:00
Za ++ Teresę i Ludwika w rocznicę śmierci
16-12-2018III Niedziela Adwentu - Gaudete
07:00
Dz. bł. w intencji Mariana z okazji urodzin
09:00
Suma – Intencja wolna
10:30
Dz. bł. w intencji Daniela z okazji 18 rocznicy urodzin
16:30
Za + Stefanię Różańską we wspomnienie urodzin