NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO


Zachęcamy do codziennej lektury Pisma Świętego. 

Słuchaj BIBLII AUDIO online: https://bibliaaudio.pl/wideoaudio/ 
lub gdziekolwiek jesteś za pośrednictwem aplikacji mobilnej: https://bibliaaudio.pl/aplikacja/


MSZE ŚW. W INTENCJI RODZIN (KOLĘDOWE)

MSZE ŚW. W INTENCJI RODZIN (KOLĘDOWE) – 2021/2022

 

Drodzy Parafianie

 

W związku z trwającą nadal pandemią, tegoroczne odwiedziny duszpaterskie rodzin przyjmą formę tak jak w minionym roku. Zapraszamy Was wszystkich na Msze św. poranne lub wieczorne (w zależności od czasu jakim dysponujecie), by wspólnie się pomodlić o Boże Błogosławieństwo na kolejny Rok.

 

Rodziny, czy też osoby które chcą przyjąć na kolędę kapłana do swojego domu (szczególnie nowi Parafianie , którzy w tym czasie wprowadzili się do naszej parafii i chcieliby poświęcić dom,  mieszkanie, i czują się związani ze wspólnotą parafialną)  - proszone są o osobisty kontakt z duszpasterzem w kancelarii parafialnej.

 

Dobrowolne ofiary zebrane podczas Mszy św. kolędowych będą przeznaczone na spłate wykonanych pracy przy parkanie i kotłowni naszego kościoła oraz na spłatę nowej tapicerki w ławkach kościoła na której siedzimy.  

 

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy pięknego rodzinnego Świętowania czasu  Bożego Narodzenia

          Szczęść Boże, ks. Grzegorz Hawel                            

 

 

 

 

STYCZEŃ  2022

 

 

 PONIEDZIAŁEK, 24 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: POCZTOWEJ, ULBRYCHA, LEŚNEJ, SZYMAŁY

 

CZWARTEK, 27 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: SŁONECZNEJ, SKOŚNEJ, MIŁEJ

 

PONIEDZIAŁEK, 31 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulicy: JAŚKOWICKIEJ, BURSZTYNOWEJ,

 

 


WSPOMNIENIE Z RORAT, BOŻE NARODZENIE

 

KOCHANI  PARAFIANIE 

 

Kontemplujemy prawdę Narodzenia Bożego Syna w Betlejem przed dwoma tysiącami lat. Chciejmy wszyscy stanąć przed Jezusem, który rodzi się dla naszego zbawienia. „Odwieczne Słowo” pragnie ofiarować nam wszystkim zbawienie i życie.

 

 

Życzymy Wam, aby Narodzony Jezus znalazłnależne miejsce w naszych sercach i domach. Aby przywrócił w nas wszystkich umiłowanie Bożej Prawdy i Bożego Życia. Niech samotność Bożej Dzieciny, JegoNajświętszej Matki i Józefa w Betlejem już nigdy się nie powtórzy.

 

Życzymy, aby nie tylko czas świąteczny, lecz każdy dzień Waszego życia był wypełniony Bogiem i Jego Prawdą. By wspólnota wieczerzy wigilijnej i wspólnego stołu trwała już codziennie w waszych domach. Aby nie było pośród nas samotnych, opuszczonych, zagniewanych, smutnych, odepchniętych czy pogardzanych. To wszystko może ofiarować nam tylko Bóg. Przyjmijmy w przeciwieństwie do mieszkańców Betlejem Jezusa, który chce ofiarować chorym zdrowie, samotnym drugiego człowieka, pozbawionym nadziei perspektywę szczęścia, tym wszystkim, którzy w minionym roku odprowadzili na cmentarz swoich bliskich, świadomość spotkania z nimi w niebie.

Błogosławionych i pięknych Świąt.

 

Z pamięcią w modlitwie przy naszym orzeskim żłóbku

WASI  DUSZPASTERZE

...............

 

RORATY  2021

 

 


Modlitwa do MB Piekarskiej - Lekarki

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.


Z miłości do Słowa


PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - ZAŚWIADCZENIA, DOKUMENTY

 

Pragniemy serdecznie i gorąco powitać Wszystkich przybyłych nowych mieszkańców do Orzesza, a w szczególności tych, którzy zamieszkali na terenie naszej parafii - i chcą uczestniczyć w jej życiu religijnym  -  do udziału w niedzielnej Mszy św.  Dobrym obyczajem jest, że nowi mieszkańcy naszej parafii zgłaszają w kancelarii fakt swojego zamieszkania.  ZAPRASZAMY. 

 

 

UWAGA !!!

 

Osoby, które wyjechały do pracy za granicę i tam mieszkają  - powinny nawiązać kontakt z kapłanem katolickim tam posługującym (najlepiej w duszpasterstwie polonijnym) i uczestniczyć w życiu tamtejszej wspólnoty parafialnej. Zgłosić tam w kancelarii, że mieszkam na terenie tamtejszej parafii. 

 

Podobnie osoby, które wyjechały, czy przeprowadziły się z Orzesza do innego miasta w Polsce (mieszkają w danym mieście, danej ulicy należącej do jakiejś parafii), a są katolikami i chcą uczestniczyc w życiu parafii, powinni nawiązać kontakt z tamtejszym duszpasterzem parafii, zgłaszając fakt zamieszkania w tamtejszej parafii.  Tam mieszkam, tam przyjmuję kolędę, tam anażuje się w życie parafii (niedzielna Msza św. itd), to jest moja parafia, bo tam MIESZKAM !!!.

 

Wtedy gdy będę poproszony np; o bycie rodzicem chrzestnym idę do tej parafii.  NIE DO ORZESZA,  tylko do parafii gdzie mieszkam, pracuję i ptaktykuję swoją wiarę.   NIE CHODZI O ZAMELDOWANIE !!!

 

U tamtego duszpasterza (w polsce czy zagranicą) - uzyskują np. zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnym dziecka poza parafią mojego zamieszkania. 

 

 


Informacje COVID-19

 

DRODZY  PARAFIANIE I GOŚCIE

 

W KOŚCIELE MOŻE UCZESTNICZYĆ NA MSZY ŚW.   70 osób

 

PAMIĘTAJMY O:

  1. ZAKRYCIU UST I NOSA
  2. DEZYNFEKCJI RĄK
  3. ZACHOWANIU DYSTANSU
  4. ZALECAMY PRZYJĘCIĘ KOMUNII NA RĘKĘ. NA SAMYM KOŃCU KAŻDEGO MIEJSCA ROZDZIELANIA KOMUNII USTAWIAJĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ DO UST.

Informujemy, że nasz kościół jest codziennie dezynfekowany.

.......

  

!!! APEL  RADY  STAŁEJ  EPISKOPATU  POLSKI  W  SPRAWIE  OCHRONY  ŻYCIA  I  POKOJU  SPOŁECZNEGO

 

WEZWANIE  METROPOLITY  KATOWICKIEGO  DO  MODLITWY  O  USTANIE  PANDEMII, O  POKÓJ  I  ŁAD  SPOŁECZNY  DLA  WSPÓLNEGO  DOBRA

!!! Oświadczenie przewodniczącego KEP po niedzielnych profanacjach kościołów.

..........

 Kanclerz kurii katowickiej przypomina: W aktualnych warunkach stanu epidemicznego każdy, który obawia się o swoje zdrowie może skorzystać z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św.

Przypominam o konieczności zachowania wszystkich obostrzeń sanitarnych w zależności od sytuacji lokalnej, roztropnego decydowania w sprawach spotkań i inicjatyw duszpasterskich, a także o aktualności dyspensy Metropolity katowickiego od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. zgodnie z zarządzeniem z dnia 28 maja 2020 r.: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

 

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Katowice, 16 października 2020

 


PRZYGOTOWANIA DO KOMUNII ŚW. i BIERZMOWANIA - 2021/2022

 

INFORMUJEMY RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIE SWOICH DZIECI DO SARAMENTU BIERZMOWNIA I I KOMUNII ŚW.  w 2022  roku - o spotkaniach, które odbędą się dla:

 rodziców kandydatów do BIERZMOWANIA - w poniedziałek 6 września o 18.45 w kościele ;

dla rodziców dzieci przygotowujących się do - KOMUNII ŚW. -we wtorek 7 września o 18.45 w kościele.

 

WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE SĄ NA BIEŻĄCO PODCZAS NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

Msza rodzinna dla dzieci o 10.30.

Msza szkolna dla dzieci w piątek o 16.30.

 

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE W GRUDNIU -  WTOREK  - 7.12.2021 - punktualnie o 19.15 w kościele. Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi, będą poświecone dzieciom medaliki. 

 

.............

UWAGA !!!  OSOBY Z NASZEJ PARAFII, KTÓRE NIE PRZYJĘŁY JESZCZE SAKRAMENTU BIERZMO­WANIA, a chciałyby się do niego przygotować - proszone są o kontakt osobisty do końca września 2021  -  w kancelarii para­fialnej - `w godzinach jej urzędowania.       

 

..................

 

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH  W  KATOWICKIEJ  KATEDRZE:

Udzielenie sakramentu bierzmowania osobom dorosłym w katedrze podczas Mszy św. o godz. 18 zaplanowano w następujących terminach:

  • 2021 – 7 października i 18 listopada;
  • 2022 – 17 marca, 12 maja, 23 czerwca, 6 października i 17 listopada.
  • UWAGA !!! - przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w Katedrze wymaga wcześniejszego przygotowania  !!!! - kontakt osobisty z parafią - to kancelaria parafialna w godzinach urzędowania.

NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY

„Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”. „Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią, w pewnym stopniu również przygotowują do sakramentów świętych, co w pełni dokonuje się poprzez katechezę parafialną” czytamy w dokumencie podpisanym przez przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu bp. Marka Mendyka.  

Żegnajcie wakacje – witaj szkoło! – II LO w Bochni

 

Drodzy Rodzice! Zadbajcie o religijne przygotowanie Waszych dzieci do mądrego, chrześcijańskiego życia. Zatroszczcie się, aby dziecko (także na etapie szkoły ponadpodstawowej) pogłębiało swoją wiedzę religijną i nawiązało przyjaźń z Jezusem Nauczycielem i Mistrzem.

 

W środę 1 września msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego o g. 8.00, na której poświęcomy I-klasistom tornistry i przybory szkolne.

 

Msze szkolne w naszej parafii – w piątki o 16.30. 

 

SPOWIEDŹ DLA DZIECI WE WTOREK OD 16.30 i w PIĄTEK od 15.30.


Ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na Covid-19, przypominamy o przestrzeganiu przepisów sanitarnych. W kościele obowiązuje pełne zasłanianie nosa i ust maseczką. Prosimy o dezynfekcję rąk. Stosujmy się do tych zarządzeń dla naszego wspólnego dobra.

.................

 

RZYMSKOKATOLICKA  PARAFIA 
NAWIEDZENIA  NMP  W  ORZESZU
 

 

ul. Św. Wawrzyńca 2

43-180  Orzesze

tel: +48 322215227

orzesze.nmp@katowicka.pl

NIP 635-10-49-928

Konto : 19 8454 1040 2002 0013 4994 0001


okazja do SPOWIEDZI codziennie 30 min

przed Mszą św. i w soboty od 17.00

 

KANCELARIA  PARAFIALNA  CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK: po zakończeniu mszy św. porannej do  godziny  1000

PONIEDZIAŁEK: 1500 - 1700

1. SPRAWY POGRZEBU,  WEZWANIE  DO  CHOREGO - o każdej porze

2. WSZELKIE DOKU­MENTY KANCELARYJNE ZAŁATWIAMY OSOBIŚCIE.  
Jeżeli godziny kancelaryjne nie pozwalają na przyjście w danym dniu, umawiamy spotkanie telefonicznie z duszpasterzem. 
3. SPISANIE  PROTOKOŁU  PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO - termin i godzina do ustalenia z kapłanem 
4. INDYWIDUALNA  ROZMOWA  Z  DUSZPASTERZEM  W  RÓŻNYCH  SPRAWACH  (serdecznie zapraszamy również poza godzinami urzędowania kancelarii -  po uprzednim ustaleniu z osobiście lub telefonicznie z kapłanem) MSZE  ŚWIĘTE: 

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA: 800,  1800
SZKOLNA DLA DZIECI: piątek o 1630

NIEDZIELA - 700, 900 - suma, 1030 (rodzinna), 1200,  1630 

 

OKAZJA  DO  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ
CODZIENNIE  30 min. PRZED  KAŻDĄ  MSZĄ  ŚW.

 

 


 

  

  


 

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.