CODZIENNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA W PAŹDZIERNIKU

ROZPOCZYNAMY  OSTATNI  TYDZIEŃ  PAŹDZERNIKOWEJ  MODLITWY  RÓŻAŃCOWEJ. Zapraszamy wszystkich do modlitewnej wytrwałości. W tym tygodniu polecamy misjonarzy i misjonarki oraz naszych księży biskupów przebywających z wizytą AD LIMINA APOSTOLORUM w Rzymie.   

 

RÓŻANIEC:

 

w tygodniu o 17.15

w niedzielę o 16.00

 

Zapraszamy  dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej modlitwy.

 

Prosimy poszczególne grupy parafialne do włączenia się w odmawianie różańca wg. podanego wcześniej planu


KONCERT ORGANOWY - SOBOTA 23 października 2021

W ramach Orzeskiej Jesieni Organowej w sobotę 23 października w naszym kościele odbędzie się koncert organowy.

 

Wystąpią:

 

Władysław Szymański - organy

Beata Warykiewicz - Siwy - skrzypce

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY


SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED WIZYTĄ AD LIMINA APOSTOLORUM

 

Drodzy Diecezjanie!

 

Trwa wizyta Episkopatu Polski ad limina apostolorum. W dniach od 25 do 29
października w czwartej i ostatniej grupie będą przebywali w Watykanie biskupi
reprezentujący metropolię katowicką i krakowską. Program wizyty przewiduje
zaplanowane na 28 października spotkanie z papieżem Franciszkiem oraz liczne wizyty
i spotkania w kongregacjach i innych urzędach Stolicy Apostolskiej.
Wizyta do progów apostolskich to istotny element posługi i misji każdego biskupa
jako następcy apostołów i członka kolegium, któremu przewodzi Ojciec Święty. To
szczególny czas umacniania jedności, wspólnoty i braterstwa, a jednocześnie możliwość
pochylenia się wraz z następcą św. Piotra i jego współpracownikami nad aktualną
sytuacją i wyzwaniami lokalnego Kościoła.
Nawiedzając – razem z biskupami pomocniczymi - groby apostołów i celebrując
Eucharystię w czterech rzymskich bazylikach, będziemy się modlili w intencji naszej
archidiecezji i całego Kościoła w górnośląskiej metropolii. Będziemy pamiętali
o wszystkich chorych i cierpiących, o rodzinach i osobach życia konsekrowanego,
o prezbiterach i diakonach. Przewodnicząc Mszy św. w bazylice św. Piotra, będę
szczególnie prosił, aby ten Apostoł umacniał nas we wierze (por. Łk 22, 32), uczył
wypływania na głębię i trwania przy Jezusie Chrystusie, który ma słowa życia wiecznego
(por. J 6, 68).

 

Bracia i Siostry!
Na spotkaniu z Ojcem Świętym zapewnię go o naszej modlitwie i przekażę słowa
jedności oraz wdzięczności za wszelkie gesty życzliwości dla naszego lokalnego
Kościoła. Podziękuję za pozdrowienia kierowane do pielgrzymów w Piekarach Śląskich
oraz za dar beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, którą przeżywać
będziemy w katowickiej katedrze w sobotę 20 listopada br.
Papieskim wysłannikiem na te uroczystości będzie prefekt Kongregacji
ds. Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro. Już wkrótce będę miał okazję spotkać
się z nim osobiście, aby raz jeszcze zaprosić go do Katowic i wyrazić naszą radość
w związku z planowaną beatyfikacją.

Drodzy Diecezjanie!
Proszę Was serdecznie o modlitwę w dniach wizyty ad limina apostolorum. Niech
ta intencja wybrzmiewa szczególnie podczas nabożeństw różańcowych. Wzywajmy
pomocy Matki Kościoła i Królowej Pokoju, aby czas wizyty do apostolskich progów
przyniósł nam wszystkim umocnienie na synodalnej drodze ku Kościołowi komunii –
wspólnoty, uczestnictwa i misji.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii, wspólnotom parafialnym
i wszystkim ochrzczonym z serca błogosławię: † W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI


APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O PRZESTRZEGANIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH W KONTEKŚCIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH
W KONTEKŚCIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

Od kilku tygodni zauważamy w Polsce i na świecie szybki wzrost zakażeń koronawirusem, będący przejawem kolejnej fali pandemii.

Jak informują służby medyczne i sanitarne, sytuacja epidemiczna w naszej ojczyźnie jest zróżnicowana i w niektórych regionach Polski odnotowuje się większy wzrost zachorowań.

Choć życie społeczne i gospodarcze zdają się toczyć w zwyczajnym rytmie, to należy pamiętać, że nie zakończyła się jeszcze walka z epidemią. Dlatego właśnie cały czas należy wykazywać się determinacją i konsekwencją w przestrzeganiu zaleceń sanitarnych.

Mając na uwadze powyższe, w trosce o zdrowie i życie nasze oraz naszych bliźnich, w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, kolejny raz zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych.

Ponadto, pragnę raz jeszcze wyrazić moją wdzięczność wobec wszystkich pracowników służby zdrowia za ich wytrwałą i heroiczną służbę w walce z pandemią.

Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się ocalić zdrowie i życie wielu osób.

 

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 22 października 2021 roku


PRZYGOTOWANIA DO KOMUNII ŚW. i BIERZMOWANIA - 2021/2022

 

INFORMUJEMY RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIE SWOICH DZIECI DO SARAMENTU BIERZMOWNIA I I KOMUNII ŚW.  w 2022  roku - o spotkaniach, które odbędą się dla:

 rodziców kandydatów do BIERZMOWANIA - w poniedziałek 6 września o 18.45 w kościele ;

dla rodziców dzieci przygotowujących się do - KOMUNII ŚW. -we wtorek 7 września o 18.45 w kościele.

 

WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE SĄ NA BIEŻĄCO PODCZAS NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

Msza rodzinna dla dzieci o 10.30.

Msza szkolna dla dzieci w piątek o 16.30.

 

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE W LISTOPADZIE -  CZWARTEK  - 4.11.2021 - punktualnie o 18.45 w kościele. Serdecznie zapraszamy.

 

.............

UWAGA !!!  OSOBY Z NASZEJ PARAFII, KTÓRE NIE PRZYJĘŁY JESZCZE SAKRAMENTU BIERZMO­WANIA, a chciałyby się do niego przygotować - proszone są o kontakt osobisty do końca września 2021  -  w kancelarii para­fialnej - `w godzinach jej urzędowania.       

 

..................

 

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH  W  KATOWICKIEJ  KATEDRZE:

Udzielenie sakramentu bierzmowania osobom dorosłym w katedrze podczas Mszy św. o godz. 18 zaplanowano w następujących terminach:

 • 2021 – 7 października i 18 listopada;
 • 2022 – 17 marca, 12 maja, 23 czerwca, 6 października i 17 listopada.
 • UWAGA !!! - przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w Katedrze wymaga wcześniejszego przygotowania  !!!! - kontakt osobisty z parafią - kancelaria patafialna w godzinach urzędowania.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - ZAŚWIADCZENIA, DOKUMENTY

 

Pragniemy serdecznie i gorąco powitać Wszystkich przybyłych nowych mieszkańców do Orzesza, a w szczególności tych, którzy zamieszkali na terenie naszej parafii - i chcą uczestniczyć w jej życiu religijnym  -  do udziału w niedzielnej Mszy św.  Dobrym obyczajem jest, że nowi mieszkańcy naszej parafii zgłaszają w kancelarii fakt swojego zamieszkania.  ZAPRASZAMY. 

 

 

UWAGA !!!

 

Osoby, które wyjechały do pracy za granicę i tam mieszkają  - powinny nawiązać kontakt z kapłanem katolickim tam posługującym (najlepiej w duszpasterstwie polonijnym) i uczestniczyć w życiu tamtejszej wspólnoty parafialnej. Zgłosić tam w kancelarii, że mieszkam na terenie tamtejszej parafii. 

 

Podobnie osoby, które wyjechały, czy przeprowadziły się z Orzesza do innego miasta w Polsce (mieszkają w danym mieście, danej ulicy należącej do jakiejś parafii), a są katolikami i chcą uczestniczyc w życiu parafii, powinni nawiązać kontakt z tamtejszym duszpasterzem parafii, zgłaszając fakt zamieszkania w tamtejszej parafii.  Tam mieszkam, tam przyjmuję kolędę, tam anażuje się w życie parafii (niedzielna Msza św. itd), to jest moja parafia, bo tam MIESZKAM !!!.

 

Wtedy gdy będę poproszony np; o bycie rodzicem chrzestnym idę do tej parafii.  NIE DO ORZESZA,  tylko do parafii gdzie mieszkam, pracuję i ptaktykuję swoją wiarę.   NIE CHODZI O ZAMELDOWANIE !!!

 

U tamtego duszpasterza (w polsce czy zagranicą) - uzyskują np. zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnym dziecka poza parafią mojego zamieszkania. 

 

 


Modlitwa do MB Piekarskiej - Lekarki

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.


PLAN RÓŻAŃCA ŚW. PROWADZONY PRZEZ GRUPY PARAFII

PROPONOWANY  PLAN  RÓŻAŃCA  PROWADZONY  PRZEZ  GRUPY  PARAFIALNE, poniedziałek – piątek  o 17.15  ; W CZASIE MISJI ŚWIĘTYCH – różaniec o 17.30

 

 

 1. PIĄTEK – 17.15 - KANDYDACI DO BIERZMOWANIA – klasa VIII                                                                                                         
 2. SOBOTA 17.15 -NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII Św.
 3. NIEDZIELA –16.00 - KAPŁANI
 4. PONIEDZIAŁEK –17.15 - APOSTOLAT MARGARETKA
 5. WTOREK –17.15 - ŻYWY RÓŻANIEC – RÓŻE RÓŻAŃĆOWE
 6. ŚRODA – 17.15 -APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI
 7. CZWARTEK – 17.15 - ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
 8. PIĄTEK – 17.15 - MŁODZIEŻ OAZOWA
 9. SOBOTA –17.15 - NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII Św.  
 10.  NIEDZIELA – 16.00 - MISJONARZE
 11.  PONIEDZIAŁEK – 17.30 - MISJONARZE
 12.  WTOREK – 17.30 - MISJONARZE       
 13.  ŚRODA – 17.30 - MISJONARZE
 14.  CZWARTEK – 17.30 - MISJONARZE  
 15.  PIĄTEK – 17.30 - MISJONARZE  
 16.  SOBOTA – 17.30 - MISJONARZE  
 17.  NIEDZIELA – 15.45 – MISJONARZE  
 18.  PONIEDZIAŁEK – 17.15 – GRUPA MODLITEWNA  
 19.  WTOREK – 17.15 – FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH    
 20.  ŚRODA – 17.15 – ŻYWY RÓŻANIEC – RÓŻE RÓŻAŃĆOWE
 21.  CZWARTEK – 17.15 – APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI
 22.  PIĄTEK – 17.15 – DZIECI MARYI  
 23.  SOBOTA – 17.15 - NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII Św.
 24.  NIEDZIELA – 16.00 - KAPŁANI
 25.  PONIEDZIAŁEK – 17.15 - MINISTRANCI
 26.  WTOREK – 17.15 – SIOSTRY DOMINIKANKI
 27.  ŚRODA – 17.15 - DZIECI    
 28.  CZWARTEK – 17.15 – ŻYWY RÓŻANIEC
 29.  PIĄTEK - 17.15 – DZIECI 
 30.  SOBOTA – 17.15 - NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII Św.
 31.  NIEDZIELA – 16.00 – KAPŁANI

W CZSIE NABOŻEŃŚTWA  SIADAMY  DO I ŁAWKI. PRZYGOTOWUJEMY KRÓTKIE ROZWAŻANIA POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI 10-tkami.


Odpusty w roku św. Józefa

 

SPECJALNY  DEKRET  W SPRAWIE ODPUSTÓW  Z OKAZJI ROKU ŚW. JÓZEFA

 

 

REKOLEKCJE  W  BRENNEJ  2021

Zapisy na rekolekcje w roku 2021 w Ośrodku Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej rozpoczną się od poniedziałku 16 listopada br. Zgłoszenia można dokonywać za pomocą strony internetowej: https://rekolekcje-brenna.pl/program/ lub telefonicznie. 

 


Informacje COVID-19

 

DRODZY  PARAFIANIE I GOŚCIE

 

W KOŚCIELE MOŻE UCZESTNICZYĆ NA MSZY ŚW.   70 osób

 

PAMIĘTAJMY O:

 1. ZAKRYCIU UST I NOSA
 2. DEZYNFEKCJI RĄK
 3. ZACHOWANIU DYSTANSU
 4. ZALECAMY PRZYJĘCIĘ KOMUNII NA RĘKĘ. NA SAMYM KOŃCU KAŻDEGO MIEJSCA ROZDZIELANIA KOMUNII USTAWIAJĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ DO UST.

Informujemy, że nasz kościół jest codziennie dezynfekowany.

.......

  

!!! APEL  RADY  STAŁEJ  EPISKOPATU  POLSKI  W  SPRAWIE  OCHRONY  ŻYCIA  I  POKOJU  SPOŁECZNEGO

 

WEZWANIE  METROPOLITY  KATOWICKIEGO  DO  MODLITWY  O  USTANIE  PANDEMII, O  POKÓJ  I  ŁAD  SPOŁECZNY  DLA  WSPÓLNEGO  DOBRA

!!! Oświadczenie przewodniczącego KEP po niedzielnych profanacjach kościołów.

..........

 Kanclerz kurii katowickiej przypomina: W aktualnych warunkach stanu epidemicznego każdy, który obawia się o swoje zdrowie może skorzystać z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św.

Przypominam o konieczności zachowania wszystkich obostrzeń sanitarnych w zależności od sytuacji lokalnej, roztropnego decydowania w sprawach spotkań i inicjatyw duszpasterskich, a także o aktualności dyspensy Metropolity katowickiego od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. zgodnie z zarządzeniem z dnia 28 maja 2020 r.: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

 

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Katowice, 16 października 2020

 


 

 

 

 ks. Jana Macha   BEATYFIKACJA 20 listopada 2021

 

...................

RZYMSKOKATOLICKA  PARAFIA 
NAWIEDZENIA  NMP  W  ORZESZU
 

 

ul. Św. Wawrzyńca 2

43-180  Orzesze

tel: +48 322215227

orzesze.nmp@katowicka.pl

NIP 635-10-49-928

Konto : 19 8454 1040 2002 0013 4994 0001


KANCELARIA  PARAFIALNA  CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK: po zakończeniu mszy św. porannej do  godziny  1000

PONIEDZIAŁEK: 1500 - 1700

 

 

1. SPRAWY POGRZEBU,  WEZWANIE  DO  CHOREGO - o każdej porze
2. WSZELKIE DOKU­MENTY KANCELARYJNE ZAŁATWIAMY OSOBIŚCIE.  
Jeżeli godziny kancelaryjne nie pozwalają na przyjście w danym dniu, umawiamy spotkanie telefonicznie z duszpasterzem. 
3. SPISANIE  PROTOKOŁU  PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO - termin i godzina do ustalenia z kapłanem 
4. INDYWIDUALNA  ROZMOWA  Z  DUSZPASTERZEM  W  RÓŻNYCH  SPRAWACH  (serdecznie zapraszamy również poza godzinami urzędowania kancelarii -  po uprzednim ustaleniu z osobiście lub telefonicznie z kapłanem) MSZE  ŚWIĘTE: 

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA: 800,  1800
SZKOLNA DLA DZIECI: piątek o 1630

NIEDZIELA - 700, 900 - suma, 1030 (rodzinna), 1200,  1630 

 

OKAZJA  DO  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ
CODZIENNIE  30 min. PRZED  KAŻDĄ  MSZĄ  ŚW.

 

 

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.