III Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Wj 3,1-8a.13-15 – Powołanie Mojżesza
1 Kor 10,1-6.10-12 – Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych
Łk 13,1-9 – Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o nawróceniu. Ewangelia podaje bardzo konkretne przykłady  mające  pomóc  nam  podjąć  decyzję  o  zmianie  życia.  Tekst  Świętego  Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian utrzymany jest w tym samym tonie – Apostoł odwołuje się  z kolei do historii Narodu Wybranego. Nawrócenia nikt nikomu nie może nakazać. Musi się ono dokonać w pełnej wolności. Dodatkową motywacją − nierzadko przełomową w  życiu  człowieka  −  jest osobiste doświadczenie Bożej obecności. Przeżył je np. Mojżesz, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu. Doświadczył spotkania z przychodzącym Bogiem, które odmieniło całe jego życie.

Wsłuchajmy  się  w  słowo  Boże,  które  jest  jedną  z  form  obecności   Pana  Boga w świecie.