III Niedziela Adwentu – Gaudete – komentarz do czytań

So 3,14-18a – Bóg jest wśród swojego ludu
Flp 4,4-7 – Pan jest blisko
Łk 3,10-18 – Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Myślą  przewodnią  dzisiejszej  liturgia  słowa, tak z Księgi Proroka Sofoniasza, jak i z Listu Świętego Pawła do Filipian, jest fundamentalna prawda naszej wiary. Pan Bóg jest rzeczywiście bardzo blisko nas. Prawdę tę podkreślił kiedyś Święty Augustyn, biskup z Hippony, pisząc, że „Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych”. Człowiek jednak nie potrafi czy też nie chce przyjąć tego faktu. Nic więc dziwnego, że Święty Jan Chrzciciel, o którym usłyszymy dziś w Ewangelii, był stanowczy i radykalny, kiedy zapowiadał przyjście Mesjasza.

Wsłuchując  się  w  dzisiejsze  słowo Boże, powtarzajmy refren Psalmu: „Głośmy z weselem: Bóg jest między nami”, który niech będzie prośbą o przymnożenie wiary.