II Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 22,1-2.9-13.15-18 – Ofiara Abrahama
Rz 8,31b-34 – Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Mk 9,2-10 – Przemienienie Pańskie

        Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu jest swoistego rodzaju przewodnikiem topograficznym po górach biblijnych. Księga Rodzaju wskazuje na wzgórze w krainie Moria, utożsamiane w tradycji żydowskiej z górą świątynną w Jerozolimie. List do Rzymian nie wymienia wprost żadnej góry, ale słuchając go, wiemy, że w tle jawi się góra Kalwaria, na której Bóg wydał „własnego Syna”. I wreszcie Ewangelia prowadzi nas dziś na górę Przemienienia, czyli górę Tabor. Góra w Piśmie Świętym jest miejscem objawień Boga, kultu i składania ofiar. Symbolizuje także moc Boga i Jego potęgę.  Wyraża  też  trud i wysiłek człowieka w drodze ku Bogu.

    Dajmy poprowadzić się dziś słowu na góry naszego życia, aby doświadczyć Bożej obecności.