II Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 15,5-12.17-18 – Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Flp 3,17-4,1 – Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała
Łk 9,28b-36 – Przemienienie Pańskie

Celem życia każdego chrześcijanina jest osiągnięcie zbawienia, które polegać będzie na wiecznym przebywaniu z Bogiem. Rąbka tajemnicy, jak to będzie wyglądać, uchyli dziś przed nami Apostoł Paweł, który powie o przemianie ludzkiego ciała na wzór przemienionego Ciała Chrystusa. Natomiast Ewangelia opisze nam wydarzenie z góry Tabor. Apostołowie mogli tam zobaczyć przemienioną twarz Chrystusa. Można wyciągnąć wniosek, że w ten sam sposób i my będziemy przemienieni. Aby tak się stało, musi zostać spełniony  najważniejszy  warunek,   o  którym  mówi  dziś  z  kolei  Księga  Rodzaju. Trzeba w bezwarunkowy sposób uwierzyć w Boże obietnice, jak uczynił to Abraham.

Oby dzisiejsze słowo Boże wzmocniło w nas tę niezachwianą wiarę.