II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego
– komentarz do czytań

Dz 5,12-16 – Wiara, która uzdrawia
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 – Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki
J 20,19-31 – Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Najbardziej niebezpiecznymi wrogami wiary są zwątpienie i wyrachowanie. Bywa nawet, że odchodząc od konfesjonału, sami nie potrafimy sobie wybaczyć, bo nie dowierzamy Panu Bogu, że On nam przebaczył. Tymczasem, jak usłyszymy dziś w Dziejach Apostolskich, warunkiem każdego uzdrowienia, również duchowego, jest wiara. Dopiero zaufanie rodzi pokój i usuwa z serca lęk. Przychodzący zmartwychwstały Pan nieustannie apeluje  do  człowieka,  aby  przestał  się  lękać.  Słowa  te  usłyszymy  zarówno  w czytaniu z Apokalipsy Świętego Jana, jak i w Ewangelii. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, jest Początkiem i Końcem wszystkiego. Co więcej, jest miłosiernym Bogiem.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże z wiarą i gorącą prośbą o pełne zaufanie Bogu.