II Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Ba 5,1-9 – W drodze do nowego Jeruzalem
Flp 1,4-6.8-11 – Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
Łk 3,1-6 – Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

            W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel wezwie wszystkich ludzi do nawrócenia. Warto jednak od razu zadać pytanie: z czego trzeba się nawrócić i na jakiej płaszczyźnie należy „prostować ścieżki” dla Chrystusa? Podpowiedzi udziela nam w drugim czytaniu Święty Paweł Apostoł, który wyznacza chrześcijaninowi niejako pole pracy duchowej. Nawrócenie musi dotknąć praktycznie każdego obszaru naszego życia. Dokonać się to jednak może jedynie we współpracy z łaską Boga. W jasny sposób przedstawia tę prawdę prorok Baruch, który ukazuje wspaniałe wywyższenie nowego Jeruzalem. Każdy wierzący może dziś powtórzyć za Psalmistą: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”.

            Przyjmujmy z radością dzisiejsze słowo Boże.