I Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 9,8-15 – Przymierze Boga z Noem po potopie
1 P 3,18-22 – Woda chrztu nas ocala
Mk 1,12-15 – Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

            Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli odsyła nas do symboliki i znaczenia wody w życiu ludzkim, i to zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Księga Rodzaju ukazuje nam ludzkość po potopie, czyli po pewnej skrajnej sytuacji, gdy człowiek cierpi z powodu nadmiaru wody, natomiast Ewangelia opisuje pobyt Jezusa na pustyni, będącej miejscem, gdzie wody nie ma. I nadmiar wody, i jej brak wprowadzają człowieka w stan kryzysu, który może doprowadzić nawet do śmierci. Wybawienie znajdziemy w Liście św. Piotra, który jednoznacznie wskazuje, że tylko woda chrztu świętego nie zabija, a daje życie.

            Pozwólmy więc oczyścić się słowu Boga, abyśmy mieli prawdziwe życie.