I Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Pwt 26,4-10 – Wyznanie wiary ludu wybranego
Rz 10,8-13 – Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia
Łk 4,1-13 – Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

W pierwszym czytaniu usłyszymy starożytny przepis, w jaki sposób należy składać Panu  Bogu  ofiarę  za  pierwociny płodów ziemi. Ton tej regulacji prawnej utrzymany jest w niezwykle ciepłym zabarwieniu, bo rodzi się z wdzięczności. Nam, żyjącym prawie 3000 lat od powstania tej księgi, jej autor przypomina, że wszystko co mamy, pochodzi od Boga. Dzisiejsza Ewangelia zwróci nam uwagę, że również wszystkie dobra duchowe, jak na przykład siły do pokonania pokus i zła, mają swoje źródło w Bogu. Świadectwo o tym dał Jezus podczas kuszenia na pustyni. Wyznawajmy swoim życiem − za Świętym Pawłem, że Jezus jest Panem, czyli wszystko, co mam i kim jestem jest Jego łaską.

Niech dzisiejsze słowo Boże pomoże nam dostrzec tę zależność, abyśmy nie popadli
w pychę.