Franciszkański Zakon Świeckich

Przy parafii Nawiedzenia N.M.P. w Orzeszu

Erygowany został 7. kwietnia 1999 r. przez O. Józefa Czurę OFM – prowincjała.
Asystentem duchownym wspólnoty jest ks. Bernard Macioń – mianowany 2. grudnia 2009. Regionalnym  asystentem  duchownym regionu katowickiego został mianowany 30. lipca 2015 r. O. Maksymilian Brylowski OFM.

Spotkania wspólnoty odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca – po porannej Mszy Świętej. Patronką FZŚ jest błogosławiona Aniela Salawa.

Kapituła wyborcza wspólnoty odbyła 5. października 2015 r. Wybrano nowy zarząd:
Bożek Agnieszka – przełożona
Dobosiewicz Jan – zastępca przełożonej
Warzecha Anna – sekretarz
Starosta Maria – skarbnik