Archiwum kategorii: Bez kategorii

XIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ez 2,2-5 – Powołanie proroka 2 Kor 12,7-10 – Paweł chełpi się swoimi słabościami Mk 6,1-6 – Jezus nie przyjęty w Nazarecie             Opisane przez św. Marka wydarzenie z Nazaretu pokazuje, jak bardzo trudno było Izraelitom uwierzyć w bóstwo Jezusa, … Czytaj dalej

XIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 1,13-15;2,23-24 – Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła 2 Kor 8,7.9.13-15 – Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi Mk 5,21-43 – Wskrzeszenie córki Jaira             Bóg, stwarzając człowieka i wszechświat, chciał, aby wszystko istniało w harmonii, bez bólu i … Czytaj dalej

XI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ez 17,22-24 – Bóg podwyższa drzewo niskie 2 Kor 5,6-10 – Staramy się podobać Bogu Mk 4,26-34 – Przypowieść o ziarnku gorczycy             Dzisiejsza liturgia słowa przemówi do nas piękną poezją kierującą nasze myśli ku drzewom, które rosną dzięki łasce … Czytaj dalej

Uroczystość Odpustowa – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

I czytanie: So 3, 14-18 – Pan jest pośród ciebie Psalm: Iz, 12, 2.3-4 bcde. 5-6 – Wielki wśród ciebie Święty Izraela II czytanie: Rz 12, 9-16b – Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegając gościnności Ewangelia: Łk 1, 39-56 – Nawiedzenie Elżbiety … Czytaj dalej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – komentarz do czytań

Dz 2,1-11 – Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym 1 Kor 12,3b-7.12-13 – Duch Święty źródłem jedności chrześcijan J 20,19-23 – Jezus daje Ducha Świętego             Św. Paweł w Liście do Koryntian stwierdza, że „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»”. W stwierdzeniu … Czytaj dalej

Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 1,1-11 – Uniósł się w ich obecności w górę Ef 1,17-23 – Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy Mk 16,15-20 – Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga             Zarówno Dzieje Apostolskie, jak i Ewangelia według św. Mateusza przedstawiają nam w sposób … Czytaj dalej