Archiwum kategorii: Bez kategorii

Uroczystość Wszystkich Świętych – komentarz do czytań

Ap 7,2-4.9-14 – Wielka rzesza zbawionych 1 J 3,1-3 – Ujrzymy Boga takim, jaki jest Mt 5,1-12a – Osiem błogosławieństw             Apokalipsa, z greckiego apokalypto, oznacza „odsłaniać” lub też „objawiać”. Dzisiejsze pierwsze czytanie jest takim swoistego rodzaju objawieniem tego, co … Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 31,7-9 – Pan wybawił swój lud Hbr 5,1-6 – Chrystus kapłanem na wieki Mk 10,46-52 – Uzdrowienie niewidomego             Całe życie Zbawiciela było spełnieniem proroctw Starego Testamentu. W sposób szczególny widać to w zestawieniu dzisiejszego fragmentu Księgi proroka Jeremiasza … Czytaj dalej

XXIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 53,10-11 – Cena zbawienia Hbr 4,14-16 – Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa Mk 10,35-45 – Przełożeństwo jest służbą             Fragment dzisiejszego proroctwa Izajasza to urywek czwartej pieśni wychwalającej Sługę Jahwe. Z wcześniejszej lektury Pisma Świętego wiemy, że tym … Czytaj dalej

XXVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 7,7-11 – Mądrość to skarb najcenniejszy Hbr 4,12-13 – Skuteczność słowa Bożego Mk 10,17-30 – Rada dobrowolnego ubóstwa             Dziś liturgia słowa tchnie wielkim radykalizmem. Najpierw usłyszymy piękny hymn pochwalny Mądrości. Dla autora tej Księgi nie ma żadnej rzeczy … Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 2,18-24 – Stworzenie niewiasty Hbr 2,9-11 – Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy Mk 10,2-16 – Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela             Za chwilę usłyszymy w liturgii słowa … Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Lb 11,25-29 – Nie zazdrościć darów Bożych Jk 5,1-6 – Niegodziwi bogacze Mk 9,38-43.45.47-48 – Zazdrość. Zgorszenie             Liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli po raz kolejny jest niczym miecz ostry, który rozdziela ludzkie niegodziwości od tego, co Boże. Księga Liczb … Czytaj dalej