Archiwum kategorii: Bez kategorii

III Niedziela Adwentu – Gaudete – komentarz do czytań

So 3,14-18a – Bóg jest wśród swojego ludu Flp 4,4-7 – Pan jest blisko Łk 3,10-18 – Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa Myślą  przewodnią  dzisiejszej  liturgia  słowa, tak z Księgi Proroka Sofoniasza, jak i z Listu Świętego Pawła do … Czytaj dalej

II Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Ba 5,1-9 – W drodze do nowego Jeruzalem Flp 1,4-6.8-11 – Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa Łk 3,1-6 – Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu             W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel wezwie wszystkich ludzi do nawrócenia. Warto jednak … Czytaj dalej

I Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Jr 33,14-16 – Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość 1 Tes 3,12-4,2 – Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa Łk 21,25-28.34-36 – Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa             Rozpoczynając Adwent, liturgia słowa przenosi nas do dni ostatecznych. Już prorok Jeremiasz mówi … Czytaj dalej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – komentarz do czytań

Dn 7,13-14 – Królestwo Syna Człowieczego Ap 1,5-8 – Chrystus jest władcą królów ziemi J 18,33b-37 – Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata             Czytania z dzisiejszej uroczystości, zamykającej rok liturgiczny, uchylają nam rąbek tajemnicy, jakie jest królestwo Chrystusa … Czytaj dalej

XXXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Dn 12,1-3 – Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych Hbr 10,11-14,18 – Skuteczność ofiary Chrystusa Mk 13,24-32 – Sąd ostateczny             Dziś liturgia słowa skierowuje nasz wzrok ku rzeczom ostatecznym i każe właśnie w ich świetle zrobić podsumowanie swego życia. Prorok Daniel poprzez … Czytaj dalej

Pielgrzymka do Lourdes

Informacja na temat III  archidiecezjalnej pielgrzymki osób chorych, niepełnosprawnych, ich najbliższych, oraz chętnych diecezjan do Lourdes.