Archiwum kategorii: Bez kategorii

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – komentarz do czytań

Ez 34,11-12.15-17 – Chrystus zna swoje owce 1 Kor 15,20-26.28 – Królestwo Boże Mt 25,31-46 – Chrystus będzie sądził z uczynków miłości Księga Ezechiela ukazujący nam dziś obraz Pana Boga, jako pasterza zatroskanego o los swej trzody, został podjęty również przez ewangelistów. Święty Mateusz przedstawia Syna … Czytaj dalej

XXXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Prz 31,10-13.19-20.30-31 – Poemat o dzielnej niewieście 1 Tes 5,1-6 – Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie Mt 25,14-30 – Przypowieść o talentach Czytania przedostatniej niedzieli roku liturgicznego ponownie koncentrują się na temacie mądrości. Księga Przysłów ukazuje ją jako doskonałą towarzyszkę życia człowieka. Autor przestrzega jednak, że celem … Czytaj dalej

XXXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 6,12-16 – Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają 1 Tes 4,13-18 – Powszechne zmartwychwstanie Mt 25, 1-13 – Przypowieść o dziesięciu pannach Starotestamentalne pojęcie mądrości, jako jedynej drogi prowadzącej do nieśmiertelności, utożsamiane było ze sprawiedliwością i uczciwością. Takie rozumienie było niewątpliwie krokiem w stronę świata … Czytaj dalej

XXXI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ml 1,14b-2,2b.8-10 – Niewierni kapłani Starego Przymierza 1 Tes 2,7b-9.13 – Owocność apostolatu Pawła Mt 23,1-12 – Obłuda faryzeuszy W pierwszym czytaniu usłyszymy naganę proroka Malachiasza skierowaną do starotestamentalnych kapłanów za zaniedbywanie obowiązków związanych z kultem oraz uchylanie się od moralnego przywództwa wobec Narodu Wybranego. Pan … Czytaj dalej

Uroczystość Wszystkich Świętych – komentarz do czytań

Ap 7,2-4.9-14 – Wielki tłum zbawionych 1 J 3,1-3 – Ujrzymy Boga takim, jaki jest Mt 5,1-12a – Osiem błogosławieństw Niezliczony tłum zbawionych przedstawiony w apokaliptycznej wizji to ludzie, którzy przeszli próbę wiary i okazali wytrwałość w ucisku. Następnie, dzięki zbawczej krwi Baranka weszli do chwały … Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Wj 22,20-26 – Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych 1 Tes 1,5c-10 – Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna Mt 22,34-40 – Największe przykazanie Pan Jezus, mówiąc dzisiaj o obowiązku miłości Pana Boga i bliźniego, odwołuje się do starotestamentalnych zapisów z Księgi Powtórzonego Prawa oraz Księgi Kapłańskiej. … Czytaj dalej