Archiwum kategorii: Bez kategorii

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
– komentarz do czytań

Syr 3,2-6.12-14 – Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców Kol 3,12-21 – Chrześcijańskie zasady życia domowego Łk 2,41-52 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni             Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest posłuszeństwo. Chodzi o relacje, jakie powinny panować w … Czytaj dalej

IV Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Mi 5,1-4a – Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Hbr 10,5-10 – Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca Łk 1,39-45 – Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o posłuszeństwie. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że  taką  postawę  miał … Czytaj dalej

Sakrament pokuty przed Bożym Narodzeniem

Od poniedziałku tj. od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu, która przeznaczona jest na bezpośrednie przygotowanie się do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dlatego wiernych zachęcamy do spowiedzi: od poniedziałku do środy przed Mszą Świętą roratnią i od godz.17.00 do 18.00, … Czytaj dalej

III Niedziela Adwentu – Gaudete – komentarz do czytań

So 3,14-18a – Bóg jest wśród swojego ludu Flp 4,4-7 – Pan jest blisko Łk 3,10-18 – Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa Myślą  przewodnią  dzisiejszej  liturgia  słowa, tak z Księgi Proroka Sofoniasza, jak i z Listu Świętego Pawła do … Czytaj dalej

II Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Ba 5,1-9 – W drodze do nowego Jeruzalem Flp 1,4-6.8-11 – Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa Łk 3,1-6 – Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu             W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel wezwie wszystkich ludzi do nawrócenia. Warto jednak … Czytaj dalej

I Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Jr 33,14-16 – Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość 1 Tes 3,12-4,2 – Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa Łk 21,25-28.34-36 – Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa             Rozpoczynając Adwent, liturgia słowa przenosi nas do dni ostatecznych. Już prorok Jeremiasz mówi … Czytaj dalej