Archiwum kategorii: Bez kategorii

I Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 9,8-15 – Przymierze Boga z Noem po potopie 1 P 3,18-22 – Woda chrztu nas ocala Mk 1,12-15 – Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali             Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli odsyła nas do symboliki i znaczenia wody w życiu ludzkim, i to … Czytaj dalej

VI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Kpł 13,1-2.45-46 – Odosobnienie trędowatego 1 Kor 10,31–11,1 – Paweł naśladowcą Chrystusa Mk 1,40-45 – Uzdrowienie trędowatego             Przepisy z Księgi Kapłańskiej, które usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu, mówią o trądzie. Izraelita uważał, że każde cierpienie i choroba jest wynikiem złego życia i oddalenia się od Boga. Stąd … Czytaj dalej

V Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Hi 7,1-4.6-7 – Marność życia ludzkiego 1 Kor 9,16-19.22-23 – Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii Mk 1,29-39 – Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy             Dzisiejsza liturgia słowa w głównej mierze dotyka problemu cierpienia. Hiob, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu, wpada w swoistego rodzaju pesymizm. … Czytaj dalej

Zaproszenie do włączenia się w akcję
„ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie! Zakończył  się  okres   Bożego   Narodzenia.   W   tym   czasie   adorowaliśmy   Boże  Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny. Po zakończeniu … Czytaj dalej

IV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 18,15-20 – Bóg obiecuje zesłać proroka 1 Kor 7,32-35 – Małżeństwo i celibat Mk 1,21-28 – Jezus naucza jako mający władzę             W pierwszym czytaniu Mojżesz, wydając ostatnie polecenia Narodowi Wybranemu, wskazuje, że Bóg ześle proroka wyjątkowego, który głosić będzie słowo Jahwe. Proroctwo to spełniło … Czytaj dalej

II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Sm 3,3b-10,19 – Powołanie Samuela 1 Kor 6,13c-15a.17-20 – Wasze ciała są członkami Chrystusa J 1,35-42 – Znaleźliśmy Mesjasza             Dzisiejsza liturgia słowa dotyka kwestii powołania w życiu osoby wierzącej. I tak pierwsze czytanie w sposób bardzo plastyczny opowiada o powołaniu Samuela, żyjącego w XI wieku … Czytaj dalej