Archiwum kategorii: Bez kategorii

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – komentarz do czytań

Msza Święta w nocy: Iz 9,1-3.5-6 – Syn został nam dany Tt 2,11-14 – Ukazała się łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom Łk 2,1-14 – Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel Prorok Izajasz, którego imię oznacza: „Jahwe jest zbawieniem”, w niezwykle plastyczny sposób mówi o nadejściu … Czytaj dalej

IV Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 – Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie Rz 16,25-27 – Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona Łk 1,26-38 – Maryja pocznie i porodzi Syna    Około dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa Bóg przez proroka Natana zapowiedział narodzenie Mesjasza, który będzie królem wszystkich narodów. … Czytaj dalej

III Niedziela Adwentu – Gaudete – komentarz do czytań

Iz 61,1-2a.10-11 – Ogromnie weselę się w Panu 1 Tes 5,16-24 – Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana J 1,6-8.19-28 – Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa             Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec przychodzącego Chrystusa. … Czytaj dalej

II Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 40,1-5.9-11 – Przygotujcie drogę dla Pana 2 P 3,8-14 – Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi Mk 1,1-8 – Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu             Autorzy biblijni często dla zilustrowania sytuacji człowieka wykorzystują motyw drogi. Każdy z nas jest niczym pielgrzym podążający do miejsca przeznaczenia, … Czytaj dalej

I Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 63,16b-17,19b; 64,3-7 – Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił 1 Kor 1,3-9 – Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa Mk 13,33-37 – Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie         Dzisiejsze pierwsze czytanie przedstawia sytuację ludzi pogubionych na drogach swego życia. Sytuacja ta … Czytaj dalej

III edycja koncertu „Betlejem w Spodku”

III edycja koncertu „Betlejem w Spodku” odbędzie się w piątek 29 grudnia br. Pośród wykonawców nie zabraknie m.in. Beaty Bednarz, Natalii Kukulskiej, Katarzyny Moś, Mieczysława Szcześniaka, Igora Herbuta oraz muzyków AUKSO i Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy. Więcej informacji na stronie … Czytaj dalej