Archiwum kategorii: Bez kategorii

Wyjazd młodzieży do Brennej

XXI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 66,18-21 – Powszechność zbawienia Hbr 12,5-7.11-13 – Tego Pan miłuje, kogo karze Łk 13,22-30 – Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów Myśl zawarta w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Hebrajczyków jest zaskakująca. Pan Bóg wymierza karę tym, których kocha. Nie możemy jednak rozumieć kary w … Czytaj dalej

XX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 38,4-6.8-10 – Bóg czuwa nad Jeremiaszem Hbr 12,1-4 – Przykład Chrystusa Łk 12,49-53 – Wymagania służby Bożej Żyjący w VI wieku przed Chrystusem Jeremiasz został ukarany za głoszenie prawdy. Chrystus, o którego wierności wobec Boga Ojca powie dziś autor Listu do Hebrajczyków, został skazany na … Czytaj dalej

XIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 18,6-9 – Izraelici oczekują wyzwolenia Hbr 11,1-2.8-19 – Wielkość wiary Łk 12,32-48 – Gotowość na przyjście Pana Człowiek nieustannie trwa w jakimś oczekiwaniu. Czytany dziś fragment Księgi Mądrości przypomni nam, że Izrael oczekiwał na wypełnienie się zapowiedzi danych przez Pana Boga jego przodkom. Abraham również … Czytaj dalej

XVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Koh 1,2; 2,21-23 – Marność doczesnych osiągnięć Kol 3,1-5.9-11 – Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne Łk 12,13-21 – Marność dóbr doczesnych Hebrajskie słowo „qahal”, od którego bierze swoją nazwę czytana dzisiaj księga, oznacza „gromadzić”. Greckim odpowiednikiem tego słowa jest „ecclesia”. … Czytaj dalej

XVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 18,20-32 – Abraham wstawia się za Sodomą Kol 2,12-14 – Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Łk 11,1-13 – Chrystus uczy modlitwy Liturgia słowa, której za chwilę wysłuchamy, uczy modlitwy, a raczej wskazuje na istotny jej element. Jest nim wytrwałość. Modlitwa Abrahama, zamieszczona w … Czytaj dalej