Archiwum kategorii: Bez kategorii

XXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 35,4-7a – Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą Jk 2,1-5 – Bóg wybrał ubogich Mk 7,31-37 – Uzdrowienie głuchoniemego             Konkretne sytuacje w życiu młodej wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie posłużyły św. Jakubowi do przedstawienia prawdy, że Bóg … Czytaj dalej

Program wyjazdu do Lwowa 27–30.09.2018

Wymagane dane uczestnika: pesel, adres zamieszkania ( dane do ubezpieczenia), paszport ważny co najmniej 3 miesiące i telefon kontaktowy. Program wyjazdu do Lwowa

XXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 4,1-2.6-8 – Zachowywać prawo Boże Jk 1,17-18.21b-22.27 – Wprowadzać słowo w czyn Mk 7,1-8.14-15.21-23 – Prawo Boże a zwyczaje                 W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa usłyszymy zachętę Mojżesza skierowaną do Izraelitów … Czytaj dalej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – komentarz do czytań

Iz 2,1-5 – Góra świątyni Pana Ga 4,4-7 – Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty J 2,1-11 – Wesele w Kanie Galilejskiej Fragment z Księgi Proroka Izajasza, który usłyszymy w pierwszym czytaniu, jest pierwszym w tej księdze, choć nie najwcześniejszym, proroctwem mesjańskim. … Czytaj dalej

XX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Prz 9,1-6 – Chleb i wino na uczcie Mądrości Ef 5,15-20 – Napełniajcie się Duchem J 6,51-58 – Chleb żywy, który zstąpił z nieba         Dzisiejsze zaproszenie Mądrości, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, trzeba utożsamić z Bożym wołaniem. … Czytaj dalej

XIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Krl 19,4-8 – Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi Ef 4,30-5,2 – Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie J 6,41-51 – Chleb żywy, który zstąpił z nieba                 Wydarzenie    opisane … Czytaj dalej