Archiwum kategorii: Bez kategorii

XXXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Dn 12,1-3 – Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych Hbr 10,11-14,18 – Skuteczność ofiary Chrystusa Mk 13,24-32 – Sąd ostateczny             Dziś liturgia słowa skierowuje nasz wzrok ku rzeczom ostatecznym i każe właśnie w ich świetle zrobić podsumowanie swego życia. Prorok Daniel poprzez … Czytaj dalej

Pielgrzymka do Lourdes

Informacja na temat III  archidiecezjalnej pielgrzymki osób chorych, niepełnosprawnych, ich najbliższych, oraz chętnych diecezjan do Lourdes.

XXXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Krl 17,10-16 – Uboga wdowa karmi Eliasza Hbr 9,24-28 – Jedyna ofiara Chrystusa Mk 12,38-44 – Wdowi grosz             Dzisiejsze czytania liturgii słowa, szczególnie z Księgi Królewskiej i Ewangelii, odsłaniają przed nami kilka obrazów związanych z życiem wdów. Wdowa … Czytaj dalej

Uroczystość Wszystkich Świętych – komentarz do czytań

Ap 7,2-4.9-14 – Wielka rzesza zbawionych 1 J 3,1-3 – Ujrzymy Boga takim, jaki jest Mt 5,1-12a – Osiem błogosławieństw             Apokalipsa, z greckiego apokalypto, oznacza „odsłaniać” lub też „objawiać”. Dzisiejsze pierwsze czytanie jest takim swoistego rodzaju objawieniem tego, co … Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 31,7-9 – Pan wybawił swój lud Hbr 5,1-6 – Chrystus kapłanem na wieki Mk 10,46-52 – Uzdrowienie niewidomego             Całe życie Zbawiciela było spełnieniem proroctw Starego Testamentu. W sposób szczególny widać to w zestawieniu dzisiejszego fragmentu Księgi proroka Jeremiasza … Czytaj dalej

XXIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 53,10-11 – Cena zbawienia Hbr 4,14-16 – Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa Mk 10,35-45 – Przełożeństwo jest służbą             Fragment dzisiejszego proroctwa Izajasza to urywek czwartej pieśni wychwalającej Sługę Jahwe. Z wcześniejszej lektury Pisma Świętego wiemy, że tym … Czytaj dalej