Archiwum kategorii: Bez kategorii

XXIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 53,10-11 – Cena zbawienia Hbr 4,14-16 – Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa Mk 10,35-45 – Przełożeństwo jest służbą             Fragment dzisiejszego proroctwa Izajasza to urywek czwartej pieśni wychwalającej Sługę Jahwe. Z wcześniejszej lektury Pisma Świętego wiemy, że tym … Czytaj dalej

XXVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 7,7-11 – Mądrość to skarb najcenniejszy Hbr 4,12-13 – Skuteczność słowa Bożego Mk 10,17-30 – Rada dobrowolnego ubóstwa             Dziś liturgia słowa tchnie wielkim radykalizmem. Najpierw usłyszymy piękny hymn pochwalny Mądrości. Dla autora tej Księgi nie ma żadnej rzeczy … Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 2,18-24 – Stworzenie niewiasty Hbr 2,9-11 – Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy Mk 10,2-16 – Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela             Za chwilę usłyszymy w liturgii słowa … Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Lb 11,25-29 – Nie zazdrościć darów Bożych Jk 5,1-6 – Niegodziwi bogacze Mk 9,38-43.45.47-48 – Zazdrość. Zgorszenie             Liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli po raz kolejny jest niczym miecz ostry, który rozdziela ludzkie niegodziwości od tego, co Boże. Księga Liczb … Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 2,12.17-20 – Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim Jk 3,16-4.3 – Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny Mk 9,30-37 – Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich             Po grzechu pierworodnym w naturę … Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 50,5-9a – Bóg wspiera swego Sługę w prześladowaniach Jk 2,14-18 – Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa Mk 8,27-35 – Zapowiedź męki Chrystusa             Cierpiący Sługa Jahwe, ukazany przez proroka Izajasza, to nie kto inny, jak sam Chrystus. … Czytaj dalej