Archiwum kategorii: Bez kategorii

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – komentarz do czytań

Dz 2,1-11 – Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym 1 Kor 12,3b-7.12-13 – Duch Święty źródłem jedności chrześcijan J 20,19-23 – Jezus daje Ducha Świętego             Św. Paweł w Liście do Koryntian stwierdza, że „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»”. W stwierdzeniu … Czytaj dalej

Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 1,1-11 – Uniósł się w ich obecności w górę Ef 1,17-23 – Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy Mk 16,15-20 – Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga             Zarówno Dzieje Apostolskie, jak i Ewangelia według św. Mateusza przedstawiają nam w sposób … Czytaj dalej

VI Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 10,25-26.34-35.44-48 – Powołanie pogan do Kościoła 1 J 4,7-10 – Bóg jest miłością J 15,9-17 – Przykazanie miłości             Ciekawa jest dziś kolekcja czytań liturgii słowa. Otóż relacja w Dziejach Apostolskich z włączenia pogan do wspólnoty pierwszych chrześcijan, zestawiona jest z Listem i Ewangelią, które napisał … Czytaj dalej

V Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 9,26-31 – Gorliwość nawróconego Szawła 1 J 3,18-24 – Miłujmy czynem i prawdą J 15,1-8 – Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity             Sytuacja nawróconego Szawła była wyjątkowo trudna. Z polecenia Chrystusa ma iść do chrześcijan, których wcześniej gorliwie prześladował. Co więcej, św. Paweł … Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza
– komentarz do czytań

Dz 4,8-12 – Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym 1 J 3,1-2 – Jesteśmy dziećmi Bożymi J 10,11-18 – Jezus jest dobrym pasterzem             Ewangelista Jan, mówiąc o Jezusie, odnosi się do obrazu znanego ludziom mu współczesnym i wywodzących się z ówczesnej kultury pasterskiej. … Czytaj dalej

III Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 3,13-15.17-19 – Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa 1J 2,1-5a – Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy Łk 24,35-48 – Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma             Chrześcijanin to człowiek, który podejmuje ciągle wysiłek nawracania. Nawrócić się oznacza uwierzyć bardziej w Jezusa i nieustannie kierować się … Czytaj dalej