Archiwum kategorii: Bez kategorii

Święto Chrztu Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 42,1-4.6-7 – Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie Dz 10,34-38 – Jezus został namaszczony Duchem Świętym Łk 3,15-16.21-22 – Chrzest Jezusa Spośród wszystkich Ewangelistów tylko Święty Łukasz wspomina o wątpliwościach, jakie mieli ludzie wobec Świętego Jana Chrzciciela. Prorok … Czytaj dalej

Uroczystość Objawienia Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 60,1-6 – Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą Ef 3,2-3a.5-6 – Poganie są uczestnikami zbawienia Mt 2,1-12 – Pokłon mędrców ze Wschodu Spoiwem łączącym dzisiejsze czytania jest opis przyszłej chwały Jerozolimy, którą prorok Izajasz przedstawia, jako religijne centrum świata i miejsce spotkania wszystkich narodów. Chwała Boga, … Czytaj dalej

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
– komentarz do czytań

Syr 3,2-6.12-14 – Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców Kol 3,12-21 – Chrześcijańskie zasady życia domowego Łk 2,41-52 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni             Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest posłuszeństwo. Chodzi o relacje, jakie powinny panować w … Czytaj dalej

IV Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Mi 5,1-4a – Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Hbr 10,5-10 – Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca Łk 1,39-45 – Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o posłuszeństwie. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że  taką  postawę  miał … Czytaj dalej

Sakrament pokuty przed Bożym Narodzeniem

Od poniedziałku tj. od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu, która przeznaczona jest na bezpośrednie przygotowanie się do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dlatego wiernych zachęcamy do spowiedzi: od poniedziałku do środy przed Mszą Świętą roratnią i od godz.17.00 do 18.00, … Czytaj dalej

III Niedziela Adwentu – Gaudete – komentarz do czytań

So 3,14-18a – Bóg jest wśród swojego ludu Flp 4,4-7 – Pan jest blisko Łk 3,10-18 – Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa Myślą  przewodnią  dzisiejszej  liturgia  słowa, tak z Księgi Proroka Sofoniasza, jak i z Listu Świętego Pawła do … Czytaj dalej