Archiwum kategorii: Bez kategorii

V Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 6,1-2a.3-8 – Powołanie Proroka 1 Kor 15,1-11 – Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa Łk 5,1-11 – Zostawili wszystko i poszli za Jezusem Dzisiejsza  liturgia  słowa  dotyka  problemu  wybrania  człowieka  przez Pana Boga i przeznaczenia go do szczególnych zadań. W … Czytaj dalej

IV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 1,4-5.17-19 – Powołanie proroka 1 Kor 12,31-13,13 – Hymn o miłości Łk 4,21-30 – Jezus odrzucony w Nazarecie Ten, kto jest powołany do bycia prorokiem, czyli do głoszenia słowa Bożego, zostaje wybrany spośród społeczności ludu wierzącego i przeznaczony na … Czytaj dalej

III Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ne 8,1-4a.5-6.8-10 – Czytanie Prawa Bożego 1 Kor 12,12-30 – Mistyczne Ciało Chrystusa Łk 1,1; 4,14-21 – Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza opisuje nabożeństwo czytania prawa Bożego, mające miejsce w V wieku przed Chrystusem. … Czytaj dalej

II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 62,1-5 – Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca 1 Kor 12,4-11 – Różne dary Ducha Świętego J 2,1-12 – Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej W mistyce chrześcijańskiej wiele terminów zostało zaczerpniętych z opisu relacji małżeńskiej. Mają one uzmysłowić ludziom, jak … Czytaj dalej

Święto Chrztu Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 42,1-4.6-7 – Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie Dz 10,34-38 – Jezus został namaszczony Duchem Świętym Łk 3,15-16.21-22 – Chrzest Jezusa Spośród wszystkich Ewangelistów tylko Święty Łukasz wspomina o wątpliwościach, jakie mieli ludzie wobec Świętego Jana Chrzciciela. Prorok … Czytaj dalej

Uroczystość Objawienia Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 60,1-6 – Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą Ef 3,2-3a.5-6 – Poganie są uczestnikami zbawienia Mt 2,1-12 – Pokłon mędrców ze Wschodu Spoiwem łączącym dzisiejsze czytania jest opis przyszłej chwały Jerozolimy, którą prorok Izajasz przedstawia, jako religijne centrum świata i miejsce spotkania wszystkich narodów. Chwała Boga, … Czytaj dalej