Archiwum kategorii: Bez kategorii

XV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 30,10-14 – Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości Kol 1,15-20 – Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego Łk 10,25-37 – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Człowiek został stworzony z miłości i do miłości. Miłość więc jest fundamentalnym prawem życia każdego człowieka. Starotestamentalna Księga Powtórzonego … Czytaj dalej

XIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 66,10-14c – Radość ery mesjańskiej Ga 6,14-18 – Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan Łk 10,1-12.17-20 – Pokój królestwa Bożego Prorok Izajasz przedstawi nam dziś wizję czasów mesjańskich, których główną cechą jest pokój. Nie chodzi tu jednak o pokój utożsamiany z … Czytaj dalej

XIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Krl 19,16b.19-21 – Powołanie Eliasza Ga 5,1.13-18 – Postępowanie według Ducha daje wolność Łk 9,51-62 – Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie możemy przeczytać, że jest to możliwość działania … Czytaj dalej

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
– komentarz do czytań

Dz 12,1-11 – Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia 2 Tm 4,6-9.16-18 – Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę Mt 16,13-19 – Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Liturgia  słowa  dzisiejszej  uroczystości  przedstawia nam kilka ważnych wydarzeń z życia Apostołów Piotra i … Czytaj dalej

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
– komentarz do czytań

Iz 49,1-6 – Bóg ukształtował Jana na swojego sługę Dz 13,22-26 – Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa Łk 1,57-66 – Narodzenie Jana Chrzciciela Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości mówi nam o powołaniu do bycia sługą Boga. Prorok Izajasz sięga aż … Czytaj dalej

XII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Za 12,10-11 – Będą patrzeć na tego, którego przebili Ga 3,26-29 – Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi Łk 9,18-24 – Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki Dzisiejsza liturgia słowa próbuje zweryfikować obraz Pana Boga, jaki człowiek nosi … Czytaj dalej