Ogłoszenia duszpasterskie 26-10-2014
XXX Niedziela Zwykła        Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o największym przykazaniu, jakim jest przykazanie miłości. Wezwanie do kochania Boga, bliźniego i siebie samego nie jest czymś abstrakcyjnym, ale odnosi się do naszego codziennego życia. Kochać to pragnąc  dobra dla drugiej osoby. Prośmy Boga, aby w każdym czasie uczył nas kochać i uwrażliwiał nas na potrzeby innych, abyśmy i my dołączyli do grona błogosławionych i świętych, gdy przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych.

 1. Kolektę dzisiejszą ofiarujemy na cele misyjne Kościoła. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
 2. Wiernych zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową: dziś o godz. 16.00, w tygodniu o godz. 17.15, w czwartek po Mszy Św. szkolnej - do piątku włącznie.
 3. Dzieci i uczniów szkolnych zapraszamy na Mszę Św. szkolną w czwartek o godz. 16.30 i na nabożeństwo różańcowe. Przed Mszą Św. okazja do spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych od godz. 15.30.
 4. Młodzież i kandydatów do Bierzmowania zapraszamy na ostatnie nabożeństwo różańcowe
  i Mszę Św. młodzieżową w piątek o godz. 17.15.
 5. W sobotę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej i osiągnęli pełnię radości w Królestwie Bożym. Radując się świętością naszych braci i sióstr zapraszamy wiernych na Mszę Św. o godz. 7.00,  9.00  lub  10.30  oraz  na  nabożeństwo  za zmarłych do kościoła św. Wawrzyńca na Górce
  o godz. 14.30. Po  nabożeństwie  w  kościele odbędzie  się    procesja  na  cmentarze:  parafialny
  i komunalny, a po wspólnej modlitwie za naszych zmarłych będzie sprawowana Msza Św. w kościele na Górce.
 6. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół w ten dzień wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy, aby im przyjść z pomocą duchową - modlimy się za nich, zyskujemy odpust zupełny i ofiarujemy Msze Św. W Dzień Zaduszny tak jak w każdą niedzielę zapraszamy na Mszę Św. o godz. 7.00, 9.00 10.30 lub 16.30 oraz na nabożeństwo za zmarłych o godz. 16.00, a w oktawie Wszystkich Świętych aż do soboty o godz. 17.30, a w czwartek po Mszy Św. szkolnej.
 7. Wierni mogą zyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące:
  • od południa Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie
   kościoła, odmówienie Ojcze nasz i wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego,
   odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii Św. oraz zachowanie wolności od przywiązania
   do jakiegokolwiek grzechu.
  • a w dniach od 1 do 8 listopada odwiedzając cmentarz, modląc się za zmarłych oraz
   spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
 8. Nasi chorzy,  którzy nie mogą przybyć do kościoła czy na cmentarz, a pragną zyskać odpust zupełny,   za   swoich   zmarłych   zostaną   odwiedzeni   z   posługą   sakramentalną  w  I  piątek 
  7 listopada br. po Mszy Św. porannej. Chorych prosimy o zgłoszenie w zakrystii.
 9. W zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których pragniemy wspólnie się modlić przez całą oktawę Wszystkich Świętych.
 10. W przyszłą niedzielę kolektę przeznaczymy na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
 11. Wiernych zachęcamy do nabycia "Gościa Niedzielnego"  gdzie znajdziemy obrazek z modlitwą męża za żonę.
 12. Spotkanie emerytów, którzy ukończyli 70 rok życia  odbędzie się 8 listopada br. Zapisy w Urzędzie Miejskim i MOK-u. Bliższe informacje w naszej gablotce.

"Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego"  (Mt 22)|
Ogłoszenia duszpasterskie 19-10-2014
XXIX Niedziela Zwykła        Dzisiejsza Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem: "Z Ewangelią do narodów". Pan Bóg posyła nie tylko misjonarzy, aby głosili Ewangelię w różnych krajach świata, ale powołuje również każdego z nas do dawania świadectwa w naszych środowiskach o żyjącym Bogu. Wspólnie   prośmy   Ducha   Świętego,   abyśmy  z  mocą  i  radością  mówili  innym  o  miłości Boga i pamiętajmy w modlitwie o tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina.

 1. Dziś gościmy w naszej wspólnocie budowniczego kościoła w Mikołowie - Kamionce ks. prob. Janusza Malczyka, który głosi nam słowo Boże, a my wesprzemy trud budowy nowego kościoła naszymi ofiarami.
 2. Wiernych zapraszamy dziś na nabożeństwo różańcowe o godz. 16.00, które ofiarujemy za naszych misjonarzy i za wszystkich pracujących na Misjach. W tygodniu na różaniec zapraszamy codziennie o godz. 17.15, a w czwartki po Mszy Św. szkolnej.
 3. W środę obchodzimy w liturgii po raz pierwszy wspomnienie Świętego Jana Pawła II. Wiernych zapraszamy do wspólnego dziękczynienia za Świętego Jana Pawła II podczas Mszy  Św. o godz. 8.00 lub 18.00 i na szczególne nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15.
 4. W tym dniu nasza parafia uda się do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej z pielgrzymką dziękczynną za Świętego Jana Pawła II, aby w miejscu urodzin naszego Świętego w kościele Chrztu Świętego sprawować Mszę Św. dziękczynną o godz. 12.00. Wyjazd sprzed naszego kościoła w środę o godz. 7.00.
 5. Dzieci  i  uczniów  zapraszamy  na  Mszę  Św.  szkolną  i  do  wspólnej  modlitwy  różańcowej
  w czwartek o godz. 16.30.
 6. Naszą młodzież i kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na nabożeństwo różańcowe i Mszę Św. w piątek o godz. 17.15.
 7. W przyszłą niedzielę kolektę ofiarujemy na cele misyjne Kościoła.
 8. W zakrystii u Siostry zakonnej można składać zalecki za zmarłych, za których będziemy się modlili przez całą oktawę Wszystkich Świętych.
 9. W "Gościu Niedzielnym" znajdziemy instrukcję, jak odmawiać nowennę pompejańską i obrazek Matki Bożej Różańcowej z Pompejów.

"Jezus rzekł do nich: Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara,
                    a Bogu to, co należy do Boga".  
(Mt 22)