Ogłoszenia duszpasterskie 23-11-2014
Niedziela - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata      W dzisiejszą niedzielę, która kończy rok liturgiczny, czcimy Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jezus Chrystus jest Królem. Wszystko przez Niego zostało stworzone i dzięki Niemu istnieje. On jest mocą działającą we wszystkim, On  jest  sercem  i  ośrodkiem całego wszechświata. W Nim znajduje on swoją jedność i sens. Jego panowanie jest wieczne, a Jego Królestwo nie ulegnie   zagładzie.   Nasza   Katedra   Katowicka   przeżywa  dziś  odpust  -  Msza  Św.  pontyfikalna  o godz. 12.00.

 1. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej Archidiecezji.
  Bóg zapłać za każdą ofiarę.
 2. Po Mszy Św. przed kościołem będą rozprowadzane świece na stół wigilijny jako "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" w cenie 5 zł. oraz kalendarze ze Św. Janem Pawłem II i misyjne.
 3. Wiernych zapraszamy dziś na nieszpory ku czci Chrystusa Króla Wszechświata o godz. 16.00. Każdy kto dziś odmówi pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełni zwykłe warunki odpustu, może zyskać odpust zupełny.
 4. Dzieci i uczniów zapraszamy na Mszę Św. szkolną w czwartek o godz. 16.30. Przed Mszą Św. okazja do spowiedzi.
 5. Od piątku rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie - kolędę według planu: Jak co roku zwracamy  się  do  Parafian  o  chrześcijańską  posługę  tj.  aby kapłana z ministrantami zawieść i  odwieść  z  kolędy  oraz  tę  informację przekazać w kancelarii, a także o zamiarze ugoszczenia w czasie kolędy.
 6. Za tydzień I Niedziela Adwentu i rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Niedzielę Trzeźwości, a kolektę ofiarujemy na nasz kościół. Zachęcamy wiernych do przygotowania symboli adwentowych: wieńca adwentowego w kościele i naszych domach oraz lampionów dla dzieci na Msze Św. roratnie.
 7. Panie z Parafialnego Zespołu Charytatywnego będą jak co roku rozprowadzać po naszych domach   i   mieszkaniach   opłatki   na   stół   wigilijny,   które   uroczyście   zostaną  poświęcone w I Niedzielę Adwentu na sumie o godz. 9.00. Ofiary złożone za opłatki będą przeznaczone na cele charytatywne.
 8. W naszych sklepach pojawią się kosze na artykuły spożywcze, aby w kolejny adwent przeprowadzić akcję charytatywną: "OKAŻ SERCE BLIŹNIEMU".
 9. Wiernych zachęcamy do nabycia "Gościa Niedzielnego", gdzie znajdziemy kalendarz na Rok Pański 2015. Także prosimy o przedłużenie prenumeraty na I kwartał 2015 roku.
 10. Każdego  roku  w  jesieni  zwracamy  się  z  serdeczną  prośbą  do  kobiet  i  mężczyzn  o pomoc w przygotowaniu naszego ogrodu parafialnego - "akcja liście". Jeśli pogoda pozwoli zapraszamy od poniedziałku od godz. 9.00.

"Chrystus Królem, Chrystus Panem,
Chrystus, Chrystus Zbawcą nam".