Zaproszenie dla Bierzmowanych w tym roku

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  NA ŚWIĘTO BIERZMOWANYCH

Drodzy Rodzice Bierzmowanych i Świadkowie! Drodzy Bierzmowani!  Po minionych wakacjach, już na progu nowego roku szkolnego, we wspólnocie archidiecezji, parafii i rodzin chcemy wspomnieć niedawne wydarzenie w Waszym życiu, którym było spotkanie z Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania.  Okazją do wspólnotowego wspominania tych „wielkich rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny” (por. Łk 1, 49) będzie wspólne dziękczynienie za Ducha Świętego i Jego dary, które chcemy przeżyć podczas Archidiecezjalnego Święta Bierzmowanych, zaplanowanego na sobotę 21 września br. pod hasłem: „Młodzi, mocni Duchem”.  Bardzo serdecznie zapraszam w sobotę, 21 września, młodzież z wszystkich parafii naszej archidiecezji, która w minionym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania. Do katedralnego wieczernika w Katowicach zapraszam także świadków bierzmowania i animatorów. Chcemy raz jeszcze wspólnie podziękować Bogu za sakrament prowadzący ku dojrzałości chrześcijańskiej i otworzyć nową kartę Waszego współdziałania z Duchem Świętym i zaangażowania w dzieło ewangelizacji.  Początek spotkania i zawiązanie wspólnoty o godz. 10.30, o 12.00 Eucharystia; następnie w gmachu Wydziału Teologicznego gry i zabawy integracyjne oraz wspólny posiłek. Drodzy Młodzi Przyjaciele!  Ponawiając zaproszenie, które wyraziłem w liście, przekazanym Wam w dniu bierzmowania, wraz z biskupami pomocniczymi: Markiem, Adamem i Grzegorzem również udzielającymi tego Sakramentu, oczekujemy Was w katedrze w Katowicach, której patronuje Chrystus Król. Na drogę pielgrzymowania udzielam Wam błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!    Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU  BIERZMOWANIA I ICH RODZICÓW NA ROK 2019/ 2020

 • Do końca września 2019 – kandydat jest zobowiązany do tego, aby złożyć DEKLARACJE KANDYDATA DO BIERZMOWNIA. Deklaracje składa się na ręce kapłana z parafii. Po tym terminie uważamy, że kandydat nie jest zainteresowany przygotowaniem do sakramentu bierzmowania !!!!
 • Jeśli kandydat nie jest ochrzczony w naszej parafii zobowiązany jest do tego, aby dostarczyć zaświadczenie o swym chrzcie do końca listopada
 • Od października kandydaci uczęszczają w nabożeństwach w kościele i swoje uczestnictwo poświadczają podpisem kapłana w indeksie kandydata do bierzmowania.
 • W środy kandydaci będą mieć spotkania w domu katechetycznym. Spotkania rozpoczynają się od miesiąca października.

TERMINY SPOTKAŃ

W SALCE DOMU PARAFIALNEGO (zawsze w środy)

PAŹDZIERNIK

 • 9 październik godz. 16.30 a potem prowadzą różaniec –  kl. 8a SP NR 1
 • 16 październik godz. 16.30 a potem prowadzą różaniec – kl. 8b SP NR 2
 • 23 październik godz. 16.30 a potem prowadzą różaniec –   kl. 8c SP NR 2
 • 30 październik godz. 16.30 a potem prowadzą różaniec –   kl. 8d SP nr 2

LISTOPAD

 • 6 listopad godz. 16.30 – kl. 8a SP NR 1
 • 13 listopad godz.16.30 – kl. 8b SP NR 2
 • 20 listopad godz.16.30 – kl.8c SP NR 2
 • 27 listopad godz.16.30 – kl.8d SP NR 2

TERMINY SPOTKAŃ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH PODAMY PÓŹNIEJ

Kto z kandydatów nie może być wyznaczonym terminie przychodzi w innym terminie (z inną klasą)

Szczęść Boże,   Duszpasterze

Parafia Nawiedzenia NMP

Posiedzenie  Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się 11 września po Mszy św. wieczornej. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

………………

SPOTKANIE  RODZICÓW, KTÓRZY  CHCĄ  POSŁAĆ  SWOJE  DZIECI  DO          I  KOMUNII  ŚWIĘTEJ  W  2020 ROKU  ZAPRASZAMY  NA  SPOTKANIE  12 WRZEŚNIA  O  18.00 W  KOŚCIELE. 

……………

Krzyżu Święty nade wszystko drzewo prze najszlachetniejsze”

W sobotę 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Coraz częściej jesteśmy świadkami sytuacji zagrażających naszej wierze i kościołowi. Chcemy jako wspólnota parafii w modlitwie uprosić ducha pokuty i moralnej odnowy. Zapraszamy więc na Msze św. o 8.00 i 18.00, podczas których w ramach aktu pokutnego, zostaną poświęcone przyniesione przez nas krzyże, a po Mszach św. będziemy mogli uczcić relikwie Krzyża Świętego. Wieczorem w sobotę o 17.15 odmówimy różaniec pokutny w tajemnicach bolesnych różańca św. z rozważaniami JPII na temat krzyża. Zadbajmy też o nasze krzyże przydrożne. ZAPRASZAMY PARAFIAN  DO  WSPÓLNEJ  MODLITWY. 

…………

DRODZY PARAFIANIE

Czas wakacji za nami. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy duszpasterskie działania i spotkania, aby czynić z naszej parafialnej wspólnoty żywą cząstkę Kościoła. Jak śpiewamy Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Parafian, dzieci i młodzież do gorli­wej współpracy i zaangażowania w grupach parafialnych. Prawie wszystkie wspólnoty istniejące w parafii zapraszają na swoje powakacyjne spotkania.

Ministranci – sobota godz. 8.00 Msza św., potem zbiórka

Scholka dziecięca – czwartek 15.40 przed mszą szkolną. Zapraszamy dzieci uzdolnienie muzycznie, grające na instrumentach o włączenie się w oprawę liturgii Mszy św.

Msza św. szkolnakażdy czwartek o 16.00

Msza św. niedzielna rodzinna – godz. 10.30 (o 10.20 rozśpiewanie)

Grupa młodzieżowa – II i IV piątek miesiąca

Wieczór uwielbienia – III piątek miesiąca godz. 18.00 w

                                               kościele

Franciszkański Zakon Świeckich – spotkania wg ogłoszeń

Zespół Charytatywny – spotkania wg ogłoszeń

Kandydaci do bierzmowania – I piątek miesiąca o19.00

Msza św. młodzieżowa – I piątek miesiąca o 19.00

Katecheza dla rodziców dzieci komunijnych – I czwartek miesiąca po Mszy szkolnej (od października). We wrześniu  spotkanie – 12.09, godz.  o 17.30.

Rada Parafialna – spotkania wg ogłoszeń

Serdecznie dziękuję wszystkim, którym sprawy naszej wspólnoty parafialnej nie są obojętne i troszczą się w różny sposób o dobro duchowe i materialne parafii.

 

                                            Szczęść Boże, Wasz Proboszcz – ks. Grzegorz Hawel

XXIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Wj 32,7-11.13-14 – Bóg przebacza grzesznemu ludowi
1Tm 1,12-17 – Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników
Łk 15,1-32 – Radość z nawrócenia grzesznika

Według prywatnych objawień Świętej Faustyny Kowalskiej największym przymiotem Boga jest miłosierdzie. Prawdę tę potwierdza niejako dzisiejsza liturgia słowa, która podkreśla, że Pan Bóg nieustannie jest gotów przebaczać ludziom ich przewinienia. Co więcej, w tym pragnieniu jest cierpliwy i nie zniechęca się tym, że człowiek w swojej wolności wybiera grzech. Święty Paweł dopowie, że wcielenie, męka i śmierć Chrystusa były aktem wielkiego miłosierdzia Boga w stosunku do grzeszników. Wobec tak niezmierzonej i niczym niezasłużonej łaski pozostaje jedynie powtórzyć za Apostołem Pawłem: „Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków”.

Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.

XXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 9,13-18b – Prawdziwa mądrość
Flm 9b-10.12-17 – Wszyscy są braćmi
Łk 14,25-33 – Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Tydzień temu liturgia słowa wyjaśniła, na czym polega pokora. Dziś, przywołując postawę Świętego Pawła, daje konkretny przykład tej cnoty. Apostoł musiał odznaczać się pokorą w stopniu doskonałym, skoro potrafił wstawić się u Filemona, bogatego mieszkańca Kolosów, za Onezymem, który był niewolnikiem i zbiegiem. Apostoł Narodów w pewnym sensie zaryzykował utratę dobrego imienia, gdyby okazało się, że ów Onezym nadużył jego zaufania. W ten sposób Święty Paweł zrealizował zachętę daną przez Chrystusa w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, aby wyrzec się wszystkiego.

 Wsłuchajmy  się  z   uwagą   w   słowo   Boże,   bo   w   nim  odnajdujemy  mądrość w   postępowaniu.

XXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Syr 3,17-18.20.28-29 – Bóg miłuje pokornych
Hbr 12,18-19.22-24a – Stare i Nowe przymierze
Łk 14,1.7-14 – Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

Liturgia słowa mówi dziś o pokorze, która jest fundamentalną cnotą na drodze rozwoju życia duchowego człowieka. Jej przeciwieństwem jest pycha. Niejednokrotnie jednak dzisiaj pokora jest opacznie rozumiana. Jest ona po prostu prawdziwym osądem siebie samego i właściwą oceną rzeczywistości. Człowiek pokorny wie, że jest tylko stworzeniem, a nie panem swojego losu. Nie stawia się nigdy na miejscu Stwórcy. Tylko Pan Bóg może powiedzieć pokornemu: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. Stańmy więc teraz  z  pokorą,  bo  jak  usłyszymy  w  Księdze  Syracydesa,  tylko  pokorny  „znajdzie łaskę u Pana”.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.