Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu

Okazja do spowiedzi świętej w Wielkim Tygodniu:
– w poniedziałek, wtorek i środę pół godziny przed Mszą Św.,
– w Wielki Czwartek od godz. 15.00 do 17.00,
– w Wielki Piątek i Sobotę: od 7.00 do 9.00 i od 15.00 do 17.00.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – komentarz do czytań

Iz 50,4-7 – Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 – Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Łk 22,14-23,56 – Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Dzisiejsza liturgia słowa odsyła nas do najważniejszego wydarzenia w historii zbawienia, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz w swojej wizji ukazuje cierpiącego  i  posłusznego  Sługę  Jahwe,  którym  jest Jezus Chrystus. W poetycki sposób o męce Człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu, opowie psalm. Natomiast Święty Paweł przedstawi nam teologię i sens kenozy, czyli uniżenia się Syna Bożego. Wszystkie te treści  znajdą  swoje  wypełnienie  w  opisie  męki  Pańskiej,  którą  w tym roku usłyszymy w relacji Świętego Łukasza.

Z wielką uwagą wysłuchajmy słowa Bożego, dziękując i uwielbiając Boga za wielki dar miłości, która objawiła się w męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

Rekolekcje Wielkopostne – szkolne

Wszystkich  Parafian  zachęcamy  do  uczestnictwa w Rekolekcjach Świętych. Dzieci najmłodsze i uczniów szkolnych do klasy IV włącznie zapraszamy od poniedziałku do środy na nauki rekolekcyjne o godz. 10.00, a klasy V, VI, VII i VIII oraz młodzież Gimnazjalną zapraszamy na nauki rekolekcyjne o godz. 13.00. Prosimy o zapoznanie się z programem rekolekcji.

V Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Iz 43,16-21 – Obietnica nowego wyzwolenia
Flp 3,8-14 – Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych
J 8,1-11 – Od tej chwili już nie grzesz

Proroctwo Izajasza, które za chwilę usłyszymy, bardzo wyraźnie odnosi się do dwóch wydarzeń z historii zbawienia – nawiązując do wyjścia Izraelitów z Egiptu, zapowiada wyzwolenie z grzechu, które dokonało się przez Chrystusa. O zbawieniu dotykającym  konkretnego człowieka powie nam dziś Ewangelia. Święty Jan pokaże nam, w jaki sposób działa Bóg w swej nieskończonej miłości. Trzeba jednak podjąć decyzję przyjścia  do  Chrystusa i niejako – jak zauważył to Święty Paweł Apostoł – zanurzenia się w  Jego  śmierci.  Nie  wahajmy   się   zwracać   się   do   Boga   ze   swoją   nędzą,  małością i grzesznością.

Słuchając uważnie słowa Bożego, przyjmijmy je z otwartymi i gorącymi sercami.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej w Orzeszu! 

12 kwietnia 2019 o godzinie 19:30 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji  uczestników   Ekstremalnej    Drogi   Krzyżowej   w   naszym  kościele  Nawiedzenia  NMP w Orzeszu.
Po Mszy Świętej każdy z uczestników wyruszy na indywidualną nocną Drogę Krzyżową.
W tym roku dostępne są 3 trasy:

Można zarejestrowanie się na stronie: http://www.edk.org.pl/

Wszystkie ważne informacje znajdują się na oficjalnej stronie zapisów i na Facebooku.
Oficjalna strona EDK: www.edk.org.pl
Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/ORZESZE.EDK

 

IV Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Joz 5.9a.10-12 Naród Wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej
2 Kor 5,17-21 Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie
Łk 15,1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym

Księga Jozuego, której fragment dziś usłyszymy, mówi o wierności Pana Boga. Choć nie ma w tym passusie ani słowa określającego ten przymiot Boga, to jednak można wysnuć  taki wniosek na podstawie opisanego wydarzenia. Skoro Izrael spożywał Paschę, to było to wypełnienie obietnicy Pana Boga o wprowadzeniu tego narodu do Ziemi Obiecanej. Wierność Boga jest nieodłącznie związana z Jego miłosierdziem, które – jak powie Święty Paweł – objawiło się w Jezusie Chrystusie. Miłosierdzie Boga jest też ukazane w przypowieści, którą przywołuje dzisiejsza Ewangelia. Oczekiwanie ojca, jego wyjście naprzeciw powracającego marnotrawnego syna symbolizuje nam miłosierną miłość Boga wobec każdego grzesznika.

Bądźmy wiernymi słuchaczami słowa Bożego, które pomaga nam odwrócić się od grzechu.