Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – komentarz do czytań

Dz 2,1-11 – Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12,3b-7.12-13 – Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20,19-23 – Jezus daje Ducha Świętego

            Św. Paweł w Liście do Koryntian stwierdza, że „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»”. W stwierdzeniu tym jawi się podstawowa prawda o roli Trzeciej Osoby Boskiej w życiu każdego człowieka. Duch Święty jest Dawcą wszelkich darów i Tchnieniem mądrości. Stąd też Chrystus już w dniu zmartwychwstania, o czym powie nam dzisiejsza Ewangelia, tchnie na Apostołów Ducha Świętego, aby mogli stać się bez lęku i obaw prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego. Natomiast opis zesłania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy jest objawieniem tego, co dokonało się w poranek wielkanocny.

            Przyzywajmy zatem Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły, by przyjąć z odwagą słowo Boże.

Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 1,1-11 – Uniósł się w ich obecności w górę
Ef 1,17-23 – Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Mk 16,15-20 – Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

            Zarówno Dzieje Apostolskie, jak i Ewangelia według św. Mateusza przedstawiają nam w sposób opisowy wniebowstąpienie Chrystusa. Ta fundamentalna prawda naszej wiary została udokumentowana na sposób historyczny. Znamy miejsce wydarzenia, świadków, jak również i czas. Nie można więc podawać w wątpliwość tego wydarzenia, które zamyka niejako ziemską działalność Jezusa. Natomiast św. Paweł w Liście do Efezjan daje nam teologiczną wykładnię tegoż faktu. Wynika z niej z kolei jasna prawda, że Ojciec posadził  Chrystusa  po  swojej  prawicy,  a  to  w  języku biblijnym oznacza prawdę, że Syn i Ojciec mają jedną naturę. Chrystus zatem jest Bogiem.

            Wsłuchajmy się w słowo Boże, abyśmy mogli stać się świadkami Chrystusa.

VI Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 10,25-26.34-35.44-48 – Powołanie pogan do Kościoła
1 J 4,7-10 – Bóg jest miłością
J 15,9-17 – Przykazanie miłości

            Ciekawa jest dziś kolekcja czytań liturgii słowa. Otóż relacja w Dziejach Apostolskich z włączenia pogan do wspólnoty pierwszych chrześcijan, zestawiona jest z Listem i Ewangelią, które napisał św. Jan. I właśnie obydwa pisma Janowe jednoznacznie wskazują na obowiązek wypełniania przykazania miłości, gdyż tego domaga się sam Bóg, który jest miłością. W kontekście więc pierwszego czytania odpowiedź na pytanie, kogo mam kochać, jest prosta. Chrześcijanin to człowiek, który kocha wszystkich, bez względu na wyznawane poglądy, wiarę, czy też przynależność do jakiejś grupy społecznej.

            Wiedząc, że to wymaganie Ewangelii nie jest łatwe, prośmy dziś Jezusa – Słowo Ojca – objawiające się jako Miłość, aby uzdolniło nas do tej cnoty.

Przekazanie relikwii św. Jana Pawła II

        Całą naszą wspólnotę w przyszłą niedzielę – 10 maja – czeka doniosła uroczystość przekazania relikwii Św. Jana Pawła II z rąk samego wieloletniego osobistego sekretarza Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – Metropolity Lwowskiego, który ostatnie lata przeżył z naszym Papieżem. Uroczystość ta dokona się w czasie nabożeństwa Eucharystyczno-majowego   dla  dzieci I Komunijnych i Wczesnokomunijnych wyjątkowo o godz. 16.00 z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II przez dzieci i ich rodziców oraz pamiątkowe zdjęcie z Ks. Arcybiskupem. Natomiast o godz. 17.00 będzie sprawowana Msza Św. przez Ks. Arcybiskupa, który przypomni nam niezapomniane chwile z Ojcem Św. Janem   Pawłem  II oraz po Mszy Św. będzie okazja dla wszystkich do uczczenia relikwii św. Jana Pawła II i nabycia ksiązki o naszym Papieżu autorstwa Ks. Arcybiskupa.

Sakrament I Komunii Świętej

          Tegoroczne  przyjęcie  Sakramentu I Komunii Świętej  w naszej parafii odbędzie się 10 maja. Na Mszy Świętej o godzinie 9:00 przystąpią dzieci Pierwszokomunije, natomiast o 11:00 Wczesnokomunijne. W  kolejną niedzielę, tj. 17 maja, będziemy przeżywać rocznicę I Komunii Świętej i Wczesnej Komunii na Mszy Świętej o godzinie 10:30.

V Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 9,26-31 – Gorliwość nawróconego Szawła
1 J 3,18-24 – Miłujmy czynem i prawdą
J 15,1-8 – Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

            Sytuacja nawróconego Szawła była wyjątkowo trudna. Z polecenia Chrystusa ma iść do chrześcijan, których wcześniej gorliwie prześladował. Co więcej, św. Paweł sam chciał wejść we wspólnotę wierzących, bo wiedział, że bez jedności nie ma głoszenia Chrystusa. Co  więc  stanowi  zasadę  więzi  we  wspólnocie  Kościoła?   Odpowiedź  daje  przypowieść o  winnym  krzewie  z dzisiejszej Ewangelii. Źródłem jedności jest tylko Chrystus. Św. Jan w   swoim   Liście   odwraca   nieco   sytuację   i   stwierdza,   że  pozostawanie  w  łączności z Kościołem, jest znakiem tego, czy ktoś ma właściwy obraz Boga, czy też żyje jakąś iluzją.

            Prośmy dziś Chrystusa – żywe Słowo – aby uzdolniło nas kochać braci, takich, jacy są i w ten sposób trwać we wspólnocie wierzących.