I Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Jr 33,14-16 – Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość
1 Tes 3,12-4,2 – Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa
Łk 21,25-28.34-36 – Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

            Rozpoczynając Adwent, liturgia słowa przenosi nas do dni ostatecznych. Już prorok Jeremiasz mówi o „owych dniach” czy też o „owym czasie”. Takim oznaczeniem czasu określano w Starym Testamencie pojawienie się Mesjasza. Święty Łukasz doprecyzuje, jak będzie wyglądało przyjście Chrystusa, z tym że Ewangelista myśli tu o powtórnym przyjściu,  czyli  o  paruzji.  Będzie to dzień grozy, a zarazem dzień zdumienia i prawdy. Ale, jak zauważył to z kolei Święty Paweł, chrześcijanin nie powinien bać się tego dnia. Dzień ten będzie bowiem dniem objawienia świętości Boga oraz świętości wszystkich tych, którzy żyli na ziemi miłością. Każdy wierzący w Chrystusa powinien oczekiwać z radością „owego dnia”, bo chrześcijaństwo jest religią nadziei i oczekiwania.

            Z uwagą słuchajmy słowa Bożego.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – komentarz do czytań

Dn 7,13-14 – Królestwo Syna Człowieczego
Ap 1,5-8 – Chrystus jest władcą królów ziemi
J 18,33b-37 – Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

            Czytania z dzisiejszej uroczystości, zamykającej rok liturgiczny, uchylają nam rąbek tajemnicy, jakie jest królestwo Chrystusa i jakim On jest królem. Zarówno Księga Daniela, jak i Apokalipsa mówią, że Chrystus jest królem pełnym potęgi i mocy, i że nie ma takiej władzy na ziemi, która by nie była Jemu poddana. Ewangelista Jan dopowie, że królestwo Chrystusa jest niewyobrażalne dla człowieka, bo „nie jest z tego świata”. Dlatego w kontekście dzisiejszej uroczystości, jak również w świetle słowa Bożego, odpowiedzmy sobie na pytanie – jakim królem jest Chrystus dla mnie? Od odpowiedzi na to pytanie zależy moja przyszłość, a przede wszystkim wieczność.

            Pozwólmy, aby słowo Boże zakrólowało z całą mocą w naszym życiu.

SŁOWO BISKUPÓW DIECEZJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE TROSKI O JAKOŚĆ POWIETRZA

Bracia i Siostry!

Jako pasterze diecezji położonych na terenie województwa śląskiego zwracamy się do was w ważnej sprawie społecznej. Dotyczy ona każdego z nas. Chodzi o negatywne zjawisko tzw. niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z kotłowni węglowych oraz domowych pieców grzewczych, powodujących zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym.

Bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego, przekraczające czasami wielokrotnie określone normy, występują w całym regionie w sezonie grzewczym, zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków meteorologicznych, związanych z bezwietrzną pogodą, brakiem opadów atmosferycznych, a także podczas niskich temperatur. W przypadku naszego województwa duży wpływ na jakość powietrza ma również największa w skali kraju gęstość zaludnienia, która powoduje niebezpieczne stężenie pyłów emitowanych z domów usytuowanych w gęstej zabudowie. Przyczynia się również do tego intensywny ruch samochodowy. Czytaj dalej

XXXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Dn 12,1-3 – Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
Hbr 10,11-14,18 – Skuteczność ofiary Chrystusa
Mk 13,24-32 – Sąd ostateczny

            Dziś liturgia słowa skierowuje nasz wzrok ku rzeczom ostatecznym i każe właśnie w ich świetle zrobić podsumowanie swego życia. Prorok Daniel poprzez wspaniałą poetycką konkluzję objawień, która zresztą jest najstarszą wzmianką wyrażającą wiarę w zmartwychwstanie, pyta nas, po której stronie chcemy się opowiedzieć. Podobnie i św. Marek, w przerażającej skądinąd wizji końca świata, zachęca nas do czuwania i opowiedzenia się po stronie Chrystusa. Jako wierzący nie musimy się lękać czekających ludzkość wydarzeń, bo jak powie List do Hebrajczyków, naszym obrońcą jest sam Jezus Chrystus.

            Wsłuchajmy się w dzisiejsze słowo Boże nie tyle z lękliwą ciekawością, co z wielkim zaufaniem i zawierzeniem się Chrystusowi.

Zaproszenie na spotkanie „Poznaj YAI” – 21.11.2015

Trwając w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży, zapraszamy serdecznie wszystkich  młodych  na  spotkanie  „Poznaj  Youth  Arise  International”  –  festiwal   Dni w Diecezji rejonu żorskiego, do którego należą dekanaty Orzesze, Suszec, Żory.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada, rozpoczynamy o godzinie 9.30 przy Parafii św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach. W planie warsztaty, posiłki, integracja, Eucharystia, uwielbienie, a także spotkanie z Henrym Capello – głównym organizatorem festiwalu. Opłata za uczestnictwo wynosi 10 zł, w cenie obiad, kawa i ciasto. Osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu prosimy o zapisanie się do wtorku 17.11.

Wszystkich chętnych, którzy nie mogą przyjechać na całą sobotę zapraszamy od godziny 17.00, od tego czasu spotkanie będzie otwarte, nie trzeba się zapisywać ani składać opłaty. Czytaj dalej

XXXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Krl 17,10-16 – Uboga wdowa karmi Eliasza
Hbr 9,24-28 – Jedyna ofiara Chrystusa
Mk 12,38-44 – Wdowi grosz

            Dzisiejsze czytania liturgii słowa, szczególnie z Księgi Królewskiej i Ewangelii, odsłaniają przed nami kilka obrazów związanych z życiem wdów. Wdowa w Piśmie Świętym jest uosobieniem kogoś, kto jest biedny, bezbronny, uciskany i z kim nikt się nie liczy. Nic zatem dziwnego, że właśnie takie osoby Bóg bierze pod swoją szczególną opiekę. Wdowy nie pozostają Bogu dłużne – za miłość i opiekę odpłacają zaufaniem i wiarą. Tej wiary potrzebowała wdowa karmiąca Eliasza, aby uwierzyć jego słowom, ale również ufności, że nie zginie, potrzebowała wdowa z Ewangelii, która do skarbony „wrzuciła wszystko, co miała”.

            Nie bójmy się zatem i my zaufać bezgranicznie słowu Bożemu.