CZWARTEK - 9 grudnia, godz. 19.15 - kościół w Orzeszu- 'KOMU WIERZYĆ NA SŁOWO'

 

W RAMACH KATECHEZY DOROSŁYCH:

 

serdecznie zapraszamy w czwartek 9 grudnia do kościoła na godz. 19.15 na konferencję w temacie:

 

„KOMU WIERZYĆ NA SŁOWO”

– wygłoszoną

 

przez Pana Franciszka Kucharczaka – dziennikarza i redaktora Gościa Niedzielnego.   


ADWENT W NASZEJ PARAFII

 

ZAPRASZAMY  DZIECI  Z  RODZICAMI 

I  DZIADKAMI  NA  RORATY

 

WSPÓLNIE DO BETLEJEM

 

poniedziałek - czwartek - godz. 18.00

piątek - godz. 16.30

 

e-mail RORATNI na który wysyłamy odpowiedzi na zadane pytania to: Orzesze.roraty@gmail.com 

 

 

PRZYJDŹ,  JEZUS  CZEKA  NA  CIEBIE   


MSZE ŚW. W INTENCJI RODZIN (KOLĘDOWE)

MSZE ŚW. W INTENCJI RODZIN (KOLĘDOWE) – 2021/2022

 

Drodzy Parafianie

 

W związku z trwającą nadal pandemią, tegoroczne odwiedziny duszpaterskie rodzin przyjmą formę tak jak w minionym roku. Zapraszamy Was wszystkich na Msze św. poranne lub wieczorne (w zależności od czasu jakim dysponujecie), by wspólnie się pomodlić o Boże Błogosławieństwo na kolejny Rok.

 

Rodziny, czy też osoby które chcą przyjąć na kolędę kapłana do swojego domu (szczególnie nowi Parafianie , którzy w tym czasie wprowadzili się do naszej parafii i chcieliby poświęcić dom,  mieszkanie, i czują się związani ze wspólnotą parafialną)  - proszone są o osobisty kontakt w kancelarii parafialnej najlepiej w godzinach urzędowania.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy dobrego przeżycia Adwentowych dni. 

          Szczęść Boże, ks. Grzegorz Hawel                            

 

 

GRUDZIEŃ 2021

 

ŚRODA, 29 grudnia 2021 – godz. 8.00 i 18.00

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: ŻEROMSKIEGO, MIĘDZYDOMOWEJ, BZÓW, SZAFRAŃCA, MIELĘCKIEGO, TUWIMA, REYMONTA, BRZECHWY

 

CZWARTEK, 30 grudnia 2021godz. 8.00 i 18.00

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ul. ŻORSKIEJ

 

 

 

STYCZEŃ  2022

 

PONIEDZIAŁEK, 3 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: KOPERNIKA, BUKOWINY, DOLNEJ, GÓRNEJ, ŚRODKOWEJ, JASNEJ

 

WTOREK, 4 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: KOMINIARSKIEJ, OGRÓDKI, ŁUKASIEWICZA, WIENIAWSKIEGO, FITELBERGA

 

PONIEDZIAŁEK, 10 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: LIGONIA, TRÓJKĄTNEJ, MAŁEJ, PSZCZELEJ, KOLOROWEJ, MIARKI,

 

WTOREK, 11 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: MONIUSZKI, DĄBROWSKIEGO, LOMPY, PROSTEJ,   

 

CZWARTEK, 13 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: WARYŃSKIEGO, CHOPINA, MIKOŁOWSKIEJ

 

PIĄTEK, 14 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: RYNEK, KWIATOWA

 

PONIEDZIAŁEK, 17 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: ŚW. WAWRZYŃCA, WIOSNY LUDÓW, MATEJKI,

 

WTOREK, 18 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: TRAUGUTTA, PODGÓRSKIEJ, STALMACHA

 

ŚRODA, 19 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: POWSTAŃCÓW, PAWLICY, G.ZIĘTKA

 

CZWARTEK, 20 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: RYBNICKIEJ

 

PIĄTEK, 21 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: GLIWICKIEJ, SZKLARSKIEJ, DWORCOWEJ, RADOSNEJ, ZWYCIĘSTWA

 

PONIEDZIAŁEK, 24 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: POCZTOWEJ, ULBRYCHA, LEŚNEJ, SZYMAŁY

 

CZWARTEK, 27 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulic: SŁONECZNEJ, SKOŚNEJ, MIŁEJ

 

PONIEDZIAŁEK, 31 stycznia 2022 – godz. 8.00 i 18.00 

Msza św. dziękczynna o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku  dla Parafian z ulicy: JAŚKOWICKIEJ

 

 


Modlitwa do MB Piekarskiej - Lekarki

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.


Penitencjaria Apostolska: odpust dla wiernych zmarłych - przez cały listopad

 

 

D E K R E T

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października 2020 r. Dekretem Prot. N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r.

 

Z tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni czerpać będą pobożne postanowienia i siłę duchową, aby nadawać swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym, w synowskiej komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i Pasterzem Kościoła katolickiego.

 

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały listopad.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 27 października 2021 r.

 

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

 

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens

 

Oryginalny tekst dokumentu:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/28/0700/01488.html

 

Załącznik 1: Dekret z 22 października 2020 roku, o którym mowa w powyższym dokumencie:

 

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

 

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

 

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

 

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

 

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

 

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

 

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

 

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

 

Oryginalny tekst dokumentu:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/23/0545/01264.html#ita


Z miłości do Słowa


Odpusty w roku św. Józefa

 

SPECJALNY  DEKRET  W SPRAWIE ODPUSTÓW  Z OKAZJI ROKU ŚW. JÓZEFA

 

 

REKOLEKCJE  W  BRENNEJ  2021

Zapisy na rekolekcje w roku 2021 w Ośrodku Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej rozpoczną się od poniedziałku 16 listopada br. Zgłoszenia można dokonywać za pomocą strony internetowej: https://rekolekcje-brenna.pl/program/ lub telefonicznie. 

 


PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - ZAŚWIADCZENIA, DOKUMENTY

 

Pragniemy serdecznie i gorąco powitać Wszystkich przybyłych nowych mieszkańców do Orzesza, a w szczególności tych, którzy zamieszkali na terenie naszej parafii - i chcą uczestniczyć w jej życiu religijnym  -  do udziału w niedzielnej Mszy św.  Dobrym obyczajem jest, że nowi mieszkańcy naszej parafii zgłaszają w kancelarii fakt swojego zamieszkania.  ZAPRASZAMY. 

 

 

UWAGA !!!

 

Osoby, które wyjechały do pracy za granicę i tam mieszkają  - powinny nawiązać kontakt z kapłanem katolickim tam posługującym (najlepiej w duszpasterstwie polonijnym) i uczestniczyć w życiu tamtejszej wspólnoty parafialnej. Zgłosić tam w kancelarii, że mieszkam na terenie tamtejszej parafii. 

 

Podobnie osoby, które wyjechały, czy przeprowadziły się z Orzesza do innego miasta w Polsce (mieszkają w danym mieście, danej ulicy należącej do jakiejś parafii), a są katolikami i chcą uczestniczyc w życiu parafii, powinni nawiązać kontakt z tamtejszym duszpasterzem parafii, zgłaszając fakt zamieszkania w tamtejszej parafii.  Tam mieszkam, tam przyjmuję kolędę, tam anażuje się w życie parafii (niedzielna Msza św. itd), to jest moja parafia, bo tam MIESZKAM !!!.

 

Wtedy gdy będę poproszony np; o bycie rodzicem chrzestnym idę do tej parafii.  NIE DO ORZESZA,  tylko do parafii gdzie mieszkam, pracuję i ptaktykuję swoją wiarę.   NIE CHODZI O ZAMELDOWANIE !!!

 

U tamtego duszpasterza (w polsce czy zagranicą) - uzyskują np. zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnym dziecka poza parafią mojego zamieszkania. 

 

 


Informacje COVID-19

 

DRODZY  PARAFIANIE I GOŚCIE

 

W KOŚCIELE MOŻE UCZESTNICZYĆ NA MSZY ŚW.   70 osób

 

PAMIĘTAJMY O:

  1. ZAKRYCIU UST I NOSA
  2. DEZYNFEKCJI RĄK
  3. ZACHOWANIU DYSTANSU
  4. ZALECAMY PRZYJĘCIĘ KOMUNII NA RĘKĘ. NA SAMYM KOŃCU KAŻDEGO MIEJSCA ROZDZIELANIA KOMUNII USTAWIAJĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ DO UST.

Informujemy, że nasz kościół jest codziennie dezynfekowany.

.......

  

!!! APEL  RADY  STAŁEJ  EPISKOPATU  POLSKI  W  SPRAWIE  OCHRONY  ŻYCIA  I  POKOJU  SPOŁECZNEGO

 

WEZWANIE  METROPOLITY  KATOWICKIEGO  DO  MODLITWY  O  USTANIE  PANDEMII, O  POKÓJ  I  ŁAD  SPOŁECZNY  DLA  WSPÓLNEGO  DOBRA

!!! Oświadczenie przewodniczącego KEP po niedzielnych profanacjach kościołów.

..........

 Kanclerz kurii katowickiej przypomina: W aktualnych warunkach stanu epidemicznego każdy, który obawia się o swoje zdrowie może skorzystać z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św.

Przypominam o konieczności zachowania wszystkich obostrzeń sanitarnych w zależności od sytuacji lokalnej, roztropnego decydowania w sprawach spotkań i inicjatyw duszpasterskich, a także o aktualności dyspensy Metropolity katowickiego od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. zgodnie z zarządzeniem z dnia 28 maja 2020 r.: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

 

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Katowice, 16 października 2020

 


PRZYGOTOWANIA DO KOMUNII ŚW. i BIERZMOWANIA - 2021/2022

 

INFORMUJEMY RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIE SWOICH DZIECI DO SARAMENTU BIERZMOWNIA I I KOMUNII ŚW.  w 2022  roku - o spotkaniach, które odbędą się dla:

 rodziców kandydatów do BIERZMOWANIA - w poniedziałek 6 września o 18.45 w kościele ;

dla rodziców dzieci przygotowujących się do - KOMUNII ŚW. -we wtorek 7 września o 18.45 w kościele.

 

WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE SĄ NA BIEŻĄCO PODCZAS NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

Msza rodzinna dla dzieci o 10.30.

Msza szkolna dla dzieci w piątek o 16.30.

 

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE W GRUDNIU -  WTOREK  - 7.12.2021 - punktualnie o 19.15 w kościele. Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi, będą poświecone dzieciom medaliki. 

 

.............

UWAGA !!!  OSOBY Z NASZEJ PARAFII, KTÓRE NIE PRZYJĘŁY JESZCZE SAKRAMENTU BIERZMO­WANIA, a chciałyby się do niego przygotować - proszone są o kontakt osobisty do końca września 2021  -  w kancelarii para­fialnej - `w godzinach jej urzędowania.       

 

..................

 

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH  W  KATOWICKIEJ  KATEDRZE:

Udzielenie sakramentu bierzmowania osobom dorosłym w katedrze podczas Mszy św. o godz. 18 zaplanowano w następujących terminach:

  • 2021 – 7 października i 18 listopada;
  • 2022 – 17 marca, 12 maja, 23 czerwca, 6 października i 17 listopada.
  • UWAGA !!! - przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w Katedrze wymaga wcześniejszego przygotowania  !!!! - kontakt osobisty z parafią - to kancelaria parafialna w godzinach urzędowania.

PRZYPOMINAMY WIERNYM O ZAKRYCIU UST I NOSA PODCZAS SPRAWOWANEJ LITURGII

 

...................

RZYMSKOKATOLICKA  PARAFIA 
NAWIEDZENIA  NMP  W  ORZESZU
 

 

ul. Św. Wawrzyńca 2

43-180  Orzesze

tel: +48 322215227

orzesze.nmp@katowicka.pl

NIP 635-10-49-928

Konto : 19 8454 1040 2002 0013 4994 0001


okazja do SPOWIEDZI codziennie 30 min

przed Mszą św. i w soboty od 17.00

 

KANCELARIA  PARAFIALNA  CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK: po zakończeniu mszy św. porannej do  godziny  1000

PONIEDZIAŁEK: 1500 - 1700

 

 

1. SPRAWY POGRZEBU,  WEZWANIE  DO  CHOREGO - o każdej porze
2. WSZELKIE DOKU­MENTY KANCELARYJNE ZAŁATWIAMY OSOBIŚCIE.  
Jeżeli godziny kancelaryjne nie pozwalają na przyjście w danym dniu, umawiamy spotkanie telefonicznie z duszpasterzem. 
3. SPISANIE  PROTOKOŁU  PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO - termin i godzina do ustalenia z kapłanem 
4. INDYWIDUALNA  ROZMOWA  Z  DUSZPASTERZEM  W  RÓŻNYCH  SPRAWACH  (serdecznie zapraszamy również poza godzinami urzędowania kancelarii -  po uprzednim ustaleniu z osobiście lub telefonicznie z kapłanem) MSZE  ŚWIĘTE: 

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA: 800,  1800
SZKOLNA DLA DZIECI: piątek o 1630

NIEDZIELA - 700, 900 - suma, 1030 (rodzinna), 1200,  1630 

 

OKAZJA  DO  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ
CODZIENNIE  30 min. PRZED  KAŻDĄ  MSZĄ  ŚW.

 

 

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.